Obsah

Po městě na elektrokoloběžce?

Typ: Informace z úřadu
Po městě na elektrokoloběžce? 1V souvislosti s provozem elektrických koloběžek a tříkolek je nutné v první řadě přesně vymezit kategorii vozidel, do které koloběžky patří.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále už jen zákon o silničním provozu), v ustanovení § 57 odst. 2, věta druhá stanoví, že „jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka“.

Na základě tohoto ustanovení se pro provoz koloběžek na pozemních komunikacích (tedy i chodníku, který je ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, součástí pozemní komunikace, pokud není samostatnou pozemní komunikací) užijí ustanovení pro cyklisty. Je tedy nutné aplikovat především ustanovení § 53 odst. 2 a 7 zákona o silničním provozu: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak“.

„Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky“.
 

Pokud to není místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích dovoleno, může tedy cyklista nebo koloběžkář užít chodník jen pokud kolo nebo koloběžku vede a při tom neohrožuje ostatní chodce. Nemůže tudíž bez dalšího jízdní kolo nebo koloběžku užít na chodníku k jízdě.

Koloběžka je v silničním provozu totéž co jízdní kolo. Z tohoto důvodu smí její uživatel jezdit po vyhrazeném jízdním pruhu pro jízdní kola a stezce pro cyklisty. Na chodník koloběžky rozhodně nesmí.

Pro jízdu na elektrokoloběžce platí stejná bezpečnostní pravidla jako pro jízdu na (elektro)kole, tzn. že řidič musí znát pravidla silničního provozu a dodržovat také předpisy o bezpečnosti, z nichž nejdůležitější jsou:

  • do 18 let povinně jezdit s ochrannou přilbou, doporučeno i pro dospělé,

  • povinná výbava elektrokoloběžky – odrazky, přední a zadní osvětlení – řidič musí být vidět.

 

Sankce pro porušení jízdních pravidel pro elektrokola a elektrokoloběžky se neliší od sankcí, které může dostat běžný cyklista. Za jejich porušení může konkrétní člověk dostat pokutu až dva tisíce korun.


 


Vytvořeno: 9. 10. 2019
Poslední aktualizace: 9. 10. 2019 10:36
Autor: