Obsah

PODAŘÍ SE ZAJISTIT POŽADOVANÉ LÉKAŘSKÉ SPECIALISTY?

Typ: Informace z úřadu
PODAŘÍ SE ZAJISTIT POŽADOVANÉ LÉKAŘSKÉ SPECIALISTY? 1Zastupitelé na svém zasedání 2. března projednávali mimo jiné i otázku zdravotnické péče ve Vítkově. Jsme si velmi dobře vědomi akutního nedostatku především stomatologů.

Proto zastupitelstvo schválilo již dlouho diskutované základní parametry nadstandartní nabídky pro studenty a absolventy lékařských fakult v oboru zubní lékařství. Základním prvkem této nabídky je poskytování stipendia v posledních dvou ročnících studia. To by bylo podmíněno závazkem otevřením praxe po ukončení školy.

Tu by lékař vykonával po předem stanovenou dobu. Také zvažujeme možnost poskytnutí návratné finanční výpomoci na vybavení  ordinace. V rámci pobídky by město také nabídlo přidělení městského bytu.

Dalším krokem ke zlepšení zdravotní péče by bylo vybudování ordinací, které by město mohlo lékařům nabídnout. Máme stavební povolení na vybudování tří ordinací v objektu bývalé lékárny ve Vodní ulici. Dalším krokem je zpracování realizační dokumentace, na jejímž základě bude možné provést výběrové řízení na dodavatele stavby. Tento materiál nám také upřesní předpokládané realizační náklady. Protože ve schváleném rozpočtu nemáme na tuto dokumentaci fi nanční prostředky, uložilo zastupitelstvo do příštího zasedání připravit rozpočtové opatření k zajištění fi nancí na zpracování rozpočtu.

Pokud by se nám podařilo vybudovat ordinace, měli bychom co nabídnout lékařům a měli bychom větší šanci, aby si otevřeli ambulanci ve Vítkově.


Vytvořeno: 6. 4. 2022
Poslední aktualizace: 7. 4. 2022 08:27