Obsah

Prodám – koupím ... možnost inzerce

Typ: Informace z úřadu
Prodám – koupím ... možnost inzerce 1Uvažujete o prodeji nebo nákupu domu, bytu, zahrady nebo jste doma vyměnili starší, ale ještě funkční a velmi zachovalou sedací soupravu za novou a tu starou ještě nechcete odvézt do sběrného dvora?

Pak právě pro vás je připravena nová inzertní vývěska, kde můžete za mírný poplatek svůj inzerát zveřejnit.

Vývěska je umístěna na náměstí Jana Zajíce před budovou městského úřadu a my jsme tak smysluplně využili uvolněnou plochu po staré úřední desce.     

Služba bude spuštěna od 1. prosince 2021

 

Inzerát můžete podat v otevírací době informačního centra:

pondělí, středa        8:00 – 11:30 hod.         12:00 – 17:00 hod.

úterý                           8:00 – 11:30 hod.         12:00 – 16:30 hod. 

čtvrtek, pátek          8:00 – 11:30 hod.         12:00 – 16:00 hod.

Inzerát můžete podat také prostřednictvím e-mailu: infocentrum@vitkov.info

Podrobné informace o vyvěšení a cenách získáte ve vítkovském informačním centru nebo na tel. čísle 556 312 255.

 

Pravidla pro zveřejňování na inzertní vývěsce

Zveřejňování inzerátů za úplatu od občanů Vítkova a okolních obcí do venkovní vývěsky před budovou Městského úřadu ve Vítkově zprostředkované informačním centrem.

Provozovatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, DIČ CZ 00300870

 

Způsob podání inzerce

 • Inzeráty se budou přijímat:

 • v papírové podobě (psané rukou i na počítači) v informačním centru města Vítkova, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 • poštou na adrese – Město Vítkov, informační centrum (INZERCE), náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 • v elektronické podobě – e-mail infocentrum@vitkov.info

Velikost psaného textu bude max. do 300 znaků včetně mezer. Po inzerentovi bude požadováno jméno a příjmení.

 • Inzeráty budou vyvěšovány ve formátu A5, případné fotografie budou součástí inzerátu.

 • Kontaktní údaje budou zveřejněny dle požadavků inzerenta ve vývěsce. Nebudou sdělovány prostřednictvím informačního centra.

 

Vzhled inzerátu

NÁKUP/PRODEJ

Kategorie:

Kontaktní údaje (telefon nebo e-mail):

Vlastní text, popř. obr.

 

Datum vyvěšení:                                           

Datum sejmutí:

 

 

Příjem inzerce

 • Příjem inzerátů bude každý den v otevírací době informačního centra, pokud bude inzerát přijat 1 hodinu před koncem pracovní doby, bude zveřejněn až na druhý den.

 • Pracovník informačního centra může inzerát odmítnout v případě zaplnění celé vývěsky.

 

Ceny za inzerci

 • Cena: 14 dní/50,- Kč, 30 dní/100,- Kč

Cena je včetně 21% DPH.

 • Forma úhrady:

  • v hotovosti v informačním centru,

  • platební kartou v informačním centru

  • č. ú. 19-1323821/0100 s poznámkou INZERCE. Inzerát bude zveřejněn až po připsání částky na účet. Pouze u inzerátů podaných elektronicky.

 

Doba zveřejnění inzerce

 • Doba zveřejnění začíná od následujícího dne po dni zveřejnění a končí následující pracovní den po uplynutí lhůty vyvěšení.

 • Po uplynutí doby zveřejnění je inzerát z vývěsky odstraněn.

 • Předčasné odstranění inzerátu je možné vyřešit s inzerentem ústně či telefonicky, poplatek se nebude vracet.

 

Co nebudeme zveřejňovat

 • Nebudou zveřejněna oznámení o konání setkání, gratulace, seznámení, výprodeje a pracovní nabídky.

 • Inzeráty s nevhodným a nezákonným obsahem (např. inzeráty erotické, s urážlivými texty) nebudou přijímány.

 • Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tato pravidla a příslušné právní předpisy.

 • Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

 • Provozovatel nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 • Provozovatel nenese zodpovědnost za způsob užití informací včetně osobních údajů inzerenta uvedených v inzerátu jinými osobami.

 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti se zveřejněnými inzeráty.

 

Zpracování osobních údajů

 • V rámci zajištění provozu inzertní vývěsky dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „Nařízení“).

 • Správcem osobních údajů je provozovatel inzertní vývěsky, tzn. Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870, Tel: +420 556 312 200, E-mail: podatelna@vitkov.info.

 • Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě je poskytována služba inzertní vývěsky.

 • Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta, zejména adresné, popisné a platební údaje.

 • Provozovatel nepředává osobní údaje inzerenta dalším osobám, pokud tak nestanoví jiný právní předpis.

 • Veškeré informace o vkládaných inzerátech, tzn. celý jejich text, jsou u provozovatele archivovány po dobu 12 měsíců. Platební údaje a účetní doklady jsou archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • Inzerent má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování v souladu s články 16, 17 a 18 Nařízení.

 • Inzerent má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n.

 • Další informace ke zpracování osobních údajů je možné získat na webových stránkách správce na adrese: www.vitkov.info/osobni-udaje 

 


Vytvořeno: 24. 11. 2021
Poslední aktualizace: 26. 11. 2021 07:57
Autor: Jan Dušek