Obsah

Provoz radaru v Lesních Albrechticích k 31. srpnu

Typ: Informace z úřadu
Provoz radaru v Lesních Albrechticích k 31. srpnu 1Slíbil jsem, že zveřejníme průběžné hodnocení ekonomiky provozu radaru k 31. srpnu. Tímto článkem tak činím.

Než se dostanu a ekonomiku, chtěl bych se zastavit u preventivního působení radaru a zvýšením bezpečnosti v této lokalitě. Protože to je hlavní důvod, kvůli kterému byl radar instalován.

Jestli radar působí preventivně, můžeme posoudit na srovnání dvou čísel. Jedná se o čísla, která nám udávají počet řidičů, kteří překračují povolenou rychlost před instalací radaru a po instalaci. V roce 2021 bylo prováděno týdenní měření rychlosti v Lesních Albrechticích. Za 7 dnů bylo naměřeno přes 5 tisíc vozidel, která překročila měřenou rychlost. Po instalaci radaru dochází v průměru za týden k naměření 1 236 vozidel, která překročila měřenou rychlost. Z těchto dvou čísel je jasné, že o 75% klesl počet vozidel, která nedodržovala předepsanou rychlost. To je jednoznačný důkaz, že radar má preventivní účinek a že se jeho umístěním zvýšila bezpečnost v Lesních Albrechticích!

A teď k ekonomice. Náklady, které souvisí s provozem radaru, můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina jsou jednorázové náklady, které se nebudou opakovat (pořízení radaru a software, elektrická přípojka k radaru, nábytek do kanceláře pro nové pracovníky, kopírka,…). Tyto náklady byly v celkové výši 2 564 462,- Kč.

Další skupinou jsou opakující se výdaje (mzdové náklady, nájem Březové, poštovné, el. energie, …). Pro upřesnění uvádím, že do mzdových nákladů jsou započítány i výdaje z roku 2021, kdy byli noví pracovníci přijati. Tady jsme se dostali na částku 2 381 662,- Kč.

Celkové náklady k 31.8.2022 tedy činily 4 946 124,- Kč. Oproti tomu stojí příjmy. K uvedenému datu byly vyměřeny pokuty ve výši 3 918 899,- Kč. Přestupky, které byly do 31.8. spáchány, ale zatím neprošly správním řízením, jsou v předpokládané výši 2 727 296,- Kč. Celkové příjmy by k 31.8. měly činit 6 646 195,- Kč.

Na závěr bych chtěl říct, že se jasně prokázalo preventivní působení radaru na řidiče, protože tři čtvrtiny řidičů začalo dodržovat rychlost, aniž by platili pokuty. Bohužel na jednu čtvrtinu řidičů prevence nezabrala a musí nastoupit represe ve formě pokut. To, že výběr pokut je vyšší, než náklady s tím spojené a naše město bude v zisku, není způsobeno našim záměrem vydělávat, ale neukázněností řidičů.

 

Ing. Pavel Smolka, starosta města

 


Vytvořeno: 10. 9. 2022
Poslední aktualizace: 10. 9. 2022 18:32