Obsah

Průzkum spokojenosti občanů se rozběhl a máme za sebou první stovku

Typ: Projekty
Průzkum spokojenosti občanů se rozběhl a máme za sebou první stovku 1Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a aktivně se zapojili do přípravy Strategického plánu města Vítkova formou dotazníkového šetření.

Po tomto víkendu máme za sebou první stovku vyplněných dotazníků a věříme, že budou přibývat další, abychom získali co nejobjektivnější vzorek.

Jsme si vědomi, že dotazník je poměrně obsáhlý, ale není třeba na všechny otázky odpovídat podrobně. Chápeme, že každé téma, se dotýká každého z nás různě intenzivně, a proto některé oblasti ohodnotíte pouze na bodové stupnici spokojenosti a některým se budete věnovat podrobněji.

Připomínáme také, že probíhá strategické plánování pro děti „Takový Vítkov bych si přál“ a ve středu 17. března se těšíme od 16.00 do 18.00 hod. na společné online plánování. 

Děkujeme vám za váš zájem a těšíme se na zajímavé podněty, nápady a připomínky k rozvoji našeho města.

 

Odkaz pro elektronické vyplnění dotazníku: http://vitkov.rozvoj-obce.cz

 

Loga povinné publicity

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 je zpracováván  v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“, reg. číslo CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 


Vytvořeno: 15. 3. 2021
Poslední aktualizace: 15. 3. 2021 15:25
Autor: Jan Dušek