Obsah

Starosta: z jednání poslední rady města

Typ: Informace z úřadu
Starosta: z jednání poslední rady města 1Poslední březnový den jednala městská rada. Na programu jsme měli přes 30 bodů. Současná koronavirová pandemie měla zásadní vliv na několik rozhodnutí, která jsme učinili.

První se týkalo městského koupalište. Přípravné práce by měly být zahájeny v polovině dubna, aby bylo koupaliště připraveno na otevření od 1. 6. V tuto chvíli je velice obtížné odhadovat, jaká situace bude v červnu. Jestli budou či nebudou platit nějaká omezení, je však velmi pravděpodobné, že ještě nebude zcela zlikvidována koronavirová nákaza. Na koupališti by se velmi obtížně dodržovaly preventivní opatření, které by zabránily případnému přenosu nákazy. Také je velký problém se zajištěním plavčíků, protože nejsou otevřeny kurzy pro zájemce o tuto práci. Protože nevíme, kdy bude možné bezpečně provozovat koupaliště, rozhodla rada o tom, že v tomto roce koupaliště neotevřeme.

Další otazníky visely nad pořádáním Dne města. V původním termínu, tedy 6. června, je za stávající situace zcela nereálné, že by se mohl konat. V úvahu přicházely dvě možnosti. Přesunout tuto akci na září nebo ji letos napořádat vůbec. Proti zářiovému termínu mluvilo několik věcí. Počasí, je dost pravděpodobné, že již bude chladno. Program, nemuselo by se nám podařit na nový termín nasmlouvat stejné interprety. Pandemie, je možné, že bude stále omezení pořádat velké hromadné akce. Proto bylo rozhodnuto v letošním roce Den města nepořádat.

Určitý vliv na obě výše uvedená rozhodnutí měly i finance. Současná situace bude mít velký vliv na ekonomiku našeho státu. Předpokládá se propad hrubého domácího produktu. To se odrazí v propadu příjmů našeho města. V nejbližší době se budeme zabývat schváleným rozpočtem, který budeme muset upravit na výdajové stránce. Nebudeme moct realizovat vše, co jsme si naplánovali v době před pandemií.

V neposlední řadě jsme se zabývali dopadem stávajících omezujících vládních nařížení na místní podnikatele. Je zcela jasné, že se mnohým výrazně sníží příjmy a pravděpodobně se dostanou do ekonomických problémů. Proto se rada rozhodla odložit splatnost nájmů všem podnikatelům, se kterými má město uzavřeny nájemní smlouvy a kteří jsou postiženi vládními nařízeními, až na poslední čtvrtletí tohoto roku. Zároveň uložila zpracovat podklady pro případné odpuštění nájemného za období, ve kterém platily vládní nařízení. Také rada požaduje vypracování materiálu a podkladů, který by řešil případnou finanční pomoc i těm podnikatelům, kteří byli také omezeni vlávními nařízeními a podnikají ve svých prostorách nebo jsou v nájmu u třetích osob. Všechny tyto materiály bude rada projednávat v květnu. Je to z toho důvodu, že se k těmto návrhům bude muset také vyjádřit i zastupitelstvo města, protože určitá rozhodnutí jsou pouze v jeho kompetenci.

 

Ing. Pavel Smolka

starosta města

 


Vytvořeno: 3. 4. 2020
Poslední aktualizace: 3. 4. 2020 10:26
Autor: Jan Dušek