Obsah

Start Driving - projekt asociace autoškol ČR

Typ: Doprava
Start Driving - projekt asociace autoškol ČR 1Vzhledem k vysokému počtu dopravních nehod v republice přinášíme informace o projektu pro mladé řidiče do 24 let věku, v rámci programu Start Driving, zcela hrazeným z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

Je to jedinečná příležitost účastníků kurzu rozšířit své dosavadní zkušenosti z řízení motorového vozidla. Kurz je zcela zdarma a určitě čas strávený na polygonu, bude mít vliv na bezpečnost a defenzivní způsob jízdy mladých řidičů za volantem v povozu na pozemních komunikacích. Projekt slouží pro zvýšení jízdních dovedností, zkušeností, zvládnutí krizových situací a zejména předvídání a předcházení těmto situacím.

Těšíme se na co největší návštěvu účastníků v programu Start Driving dne 30.8. 2021 i pro rodiče účastníků a následně 31.8. 2021, kdy tento termín je určen pro učitele AŠ a zkušební komisaře.

 

2 fáze navazujícího řidičského vzdělání po absolvování autoškoly:

a) Dopravně-psychologický workshop s akreditovaným dopravním psychologem

b) Praktické evaluační jízdy s učitelem autoškoly v silničním provozu po získání řidičského průkazu za účelem zvýšit a udržet úroveň začínajícího řidiče v reálném silničním provozu.

c) Získání praktických zkušeností s ovládáním vozidla za ztížených podmínek na cvičné ploše polygonu

1 denní komplexní kurz pro řidiče ve věku do 24 let – ZDARMA!!!
(financovánu z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů)

Přihlášení účastníka kurzu: www.startdriving.cz
(polygon Areálu Steel Ring Třinec)

 

Teoretická část k programu START Driving

Teoretická část je rozdělena do 4 rozdílných výukových bloků. Účastníci jsou rozděleni do 3 skupin, každá skupina má jiný program.

Blok č. 1: Přednáška dopravního psychologa s možností dotazů a diskuze.

Blok č. 2: Přednáška příslušníků Dopravního inspektorátu PČR k nehodovosti a nešvarům dnešní doby řidičů motorových vozidel s možností dotazů a diskuze.

Blok č. 3: Teorie defenzivní jízdy zaměřená na pozornost, předvídavost a bezpečnost při řízení motorového vozidla v běžném provozu na pozemních komunikacích.

Blok č.4: Teorie bezpečné jízdy na polygonu zaměřená na prevenci vzniku krizových manévrů, řešení krizových situací, základních fyzikálních zákonitostí pohybu automobilu, zvládnutí nouzového brzdění, vyhýbacího manévru, řešení smyků, přední či zadní nápravy.

 

Praktická část výcviku

 

Defenzivní jízda s učitelem AŠ:

  • Provádí se v běžném provozu v obci. Učitel AŠ dozoruje činnost řidiče, jeho reakce na vzniklé situace a zejména dodržování ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn.

 

Dynamický slalom s nekonstantními vzdálenostmi: [Snížená/Nesnížená viditelnost]

  • Účastníci výcviku provádí cvičení, které spočívá v nácviku správného ovládání vozidla. Instruktor se zaměří, zejména na správné usazení osoby za volantem vozidla a jeho správnou manipulace při řízení. Rychlost průjezdu slalomovou dráhou 20-30 km/hod.

  • Pracoviště je rozloženo na délku výcvikové plochy, kdy účastník je nucen při jeho správném provádění aplikovat potřebné rychlostní limity a nájezdové úhly.

  • V závěru cvičení prokazuje účastník správné ovládání vozidla v dynamické jízdě vpřed i vzad, s ohledem na správný navolený rychlostní limit a prevenci při vzniku nedotáčivosti vozidla.

 

Krizové brždění na rozdílné adhezi: [Nesnížená viditelnost]

  • Cvičení slouží k porovnání poměru brzdné dráhy vozidla při dané nájezdové rychlosti na různých površích. Účastník si prakticky ověří potřebnou dráhu k bezpečnému zastavení vozidla při dané rychlosti a na daném povrchu.

  • Instruktor provádí dohled zejména na správnou techniku krizového brždění a polohu řidiče v průběhu tohoto brzdného manévru.

 

Průjezd zatáčkou na snížené adhezi s možností vzniku překážky: [Snížená/Nesnížená viditelnost]

  • Dotyčné pracoviště je zaměřeno na simulované podmínky ztráty adheze při průjezdu zatáčkou v dané rychlosti.

  • Účastníci výcviku si procvičují správnou techniku při zvládání nedotáčivého, případně přetáčivého či neutrálního smyku vozidla. Nedílnou součástí je dodržení správné nájezdové a průjezdové stopy v této zatáčce.

  • Instruktor se zaměřuje na správnou techniku řízení účastníka v průběhu ztráty adheze. Zaměří se na odstranění základních a častých chyb v průběhu stabilizace vozidla.

 

Termíny kurzů:

30.08. 2021 : 07:30 – 17:00 hod

30.08. 2021 : 07:30 – 17:00 hod (pro rodiče účastníků kurzu)

31.08. 2021 : 07:30 – 17:00 hod ( pro učitele AŠ a zkušební komisaře)

24.09. 2021 : 07:30 – 17:00 hod

21.10. 2021 : 07:30 – 17:00 hod

 


Vytvořeno: 29. 7. 2021
Poslední aktualizace: 29. 7. 2021 10:25
Autor: Jan Dušek