Obsah

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022 - 2031

Typ: Informace z úřadu
Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022 - 2031 1V listopadu 2020 město zahájilo práce na vytvoření „Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031“. Do procesu jeho tvorby budou zapojeni i občané Vítkova.

Loga povinné publicity

Strategický plán přináší společně sdílenou vizi rozvoje našeho města v následujících letech - je to tvůrčí živý dokument reagující na potřeby města a jeho obyvatel.

Jedná se o základní rozvojový dokument, který stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity, kterými se těchto cílů dosáhne. Dokument bude vycházet ze skutečných potřeb a možností, odhalí slabiny i přednosti, bude čerpat z názorů veřejnosti i odborníků a bude tvořen tak, aby zachoval kontinuitu i přes další volební období. V současnosti je zpracovávána analytická část dokumentu, tzv. charakteristika neboli profi l města.

Velmi důležitým podkladem pro vypracování Strategického plánu budou preference a priority vás –  občanů, z toho důvodu je od 10. února 2021 plánována realizace dotazníkového šetření.

V rámci chystaného průzkumu budete mít možnost vyjádřit své názory na různé oblasti života a budoucí rozvoj města. Zajímá nás, jak jste spokojeni se životem v našem městě a jak by se podle vás měl Vítkov rozvíjet.

 

Dotazník bude možné vyplnit:

  • elektronicky přes odkaz - http://vitkov.rozvoj-obce.cz
  • v papírové podobě bude k dispozici ve vestibulu městského úřadu, kde bude umístěna také schránka pro odevzdání vyplněných dotazníků.

 

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 je zpracován v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014 525, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Zapojte se do přípravy Strategického plánu rozvoje města Vítkova také vy!

 

Projekt je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) se zapojením Městského úřadu Vítkov, občanů města, dalších organizací a skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné veřejnosti.

 


Vytvořeno: 10. 2. 2021
Poslední aktualizace: 10. 2. 2021 12:03
Autor: Daniela Olbertová