Obsah

Ukončení platnosti některých bankovek

Typ: ostatní
Ukončení platnosti některých bankovek 1Dnem 30. června 2022 končí platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999. Konkrétně se jedná o následující vzory bankovek: 100 Kč vzoru 1995 a 1997, 200 Kč vzoru 1996 a 1998, 500 Kč vzoru 1995 a 1997, 1 000 Kč vzoru 1996 a 2 000 Kč vzoru 1996 a 1999.

Tyto vzory bankovek lze nejsnáze rozeznat podle šířky stříbřitého proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u bankovek, jejichž platnost končí 30. června 2022,  úzký a jeho barva se při naklopení nemění.

Výše uvedené bankovky jsou platným platidlem do 30. června 2022, což znamená, že až do tohoto data je lze standardně využívat při všech hotovostních platbách. Po tomto datu, tj. od 1. července 2022, se jedná o neplatné bankovky, které nejsou určeny k platbám za zboží a služby.

Postup České národní banky, úvěrových institucí provádějících pokladní operace, zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí, provozovatelů samoobslužných technických zařízení a dalších právnických či fyzických osob po ukončení platnosti výše uvedených starších vzorů bankovek vyplývá primárně ze zákona o oběhu bankovek a mincí.

Zákon o oběhu bankovek a mincí stanovuje, že povinnost přijímat neplatné bankovky mají pouze úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka. Úvěrové instituce provádějící pokladní operace jsou povinny přijímat neplatné bankovky pouze po dobu, po kterou musí provádět jejich výměnu.

Bankovky, jejichž platnost bude dnem 30. června 2022 ukončena, vyměňují v době od 1. července 2022 do 30. června 2024 všechny úvěrové instituce provádějící pokladní operace a rovněž Česká národní banka na svých 7 územních zastoupeních (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem) a od 1. července 2024 již pouze Česká národní banka. Výměna neplatných bankovek v České národní bance je časově neomezená. 

Úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka jsou povinny provést výměnu neplatných tuzemských bankovek  bezplatně bez omezení za předpokladu, že jsou neplatné bankovky roztříděné podle nominálních hodnot.

S výjimkou úvěrových institucí provádějících pokladní operace a České národní banky není nikdo povinen přijímat nebo vyměňovat neplatné bankovky. Obchodníci nejsou povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako úhradu za zboží a mají ze zákona právo takové peníze odmítnout.

Pokud jakákoli právnická osoba nebo směnárník neplatné bankovky přijmou, nesmí je vrátit do oběhu. Tato povinnost slouží zejména k ochraně občanů, kterým by měla zajistit, že v peněžním oběhu obdrží pouze taková platidla, která jsou pravá a platná a která mohou při dalších platbách bez potíží využít, což v případě neplatných bankovek nemohou.

 


Vytvořeno: 7. 6. 2022
Poslední aktualizace: 7. 6. 2022 09:29
Autor: Jan Dušek