Obsah

Válka a my

Typ: Informace z úřadu
Válka a my 1Válka na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko, ovlivnila i život v našem městě. Nemám na mysli pouze ekonomické dopady, které pociťuje, a hlavně ještě výrazně pocítí, nejenom celá Evropa, ale i zbytek světa.

Začátkem března nás oslovil zástupce společnosti CONROP, ta zaměstnává ukrajinské pracovníky, za kterými přijeli jejich rodinní příslušníci prchající před válkou. Protože zatím nebyli přihlášeni v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, tak jsme je za pomoci našich dobrovolných hasičů dovezli do Ostravy, zajistili jim registraci, vyřízení víza a přihlášení ve zdravotní pojišťovně. V asistenčním centru už čekalo tolik uprchlíků, že jsme tam strávili celou noc.

Dalším úkolem bylo zajištění ubytování. Nejdříve jsme se zaměřili na městské objekty. Vybrali jsme kulturní dům, ve kterém je volný byt správce, dále prostory v sokolovně a ubytovnu v Oderské ulici, které jsme, i za pomoci našich občanů, zařídili základním vybavením a postupně jsme je nabídli ukrajinským občanům. Celkem jsme tady ubytovali 25 zejména žen a dětí, kdy nejmladšímu jsou dva měsíce. Významně nám pomohlo i několik spoluobčanů, kteří nabídli své nemovitosti k ubytování. Víme minimálně o čtyřech konkrétních případech.

Vzhledem k tomu, že Česká pošta nabídla ubytovací zařízení v Podhradí, postupně tam bylo ubytováno 45 uprchlíků, které přivezli hasiči přímo z Ostravy. Průběžně jsme s nimi v kontaktu. Bylo třeba jim zajistit registraci na Úřadu práce, a to nejen za účelem výplaty finanční pomoci, ale také ohledně nabídky práce. 

Ve spolupráci se všemi řediteli školských zařízení v našem městě jsme připravili podmínky k tomu, aby ukrajinské děti mohly 4. dubna nastoupit do základní školy. V první fázi se budou vzdělávat ve Středisku volného času Vítkov. Do jednotlivých tříd mezi své vrstevníky budou zařazeni později. Centrum inkluze, které sídlí ve Švermově ulici, nabídlo péči o děti ve věku 2-5 let. 

Mnoho občanů se zapojilo do sbírek, které proběhly ve Vítkově. Při pořádání městské sbírky jsme využili nabídku firmy Best Account, s. r. o., která zajistila dopravu vybraného materiálu přímo až na Ukrajinu.

V tuto chvíli nikdo neví, jak dlouho zůstanou Ukrajinci, kteří utekli před hrůzami války, v našem městě, a proto se je snažíme co nejdříve zapojit do běžného života. Všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům, vyjadřujeme upřímné poděkování.

 


Vytvořeno: 6. 4. 2022
Poslední aktualizace: 6. 4. 2022 16:47