Obsah

Venčení psů ve městě má svá pravidla

Typ: Informace z úřadu
Venčení psů ve městě má svá pravidla 1Připomínáme občanům, že ve městě Vítkov a jeho částech platí nová obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, jež nahradila původní obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016.

Na většině území města a místních částí je možný pohyb psů pouze na vodítku, přičemž jsou určena místa pro volný pohyb psů (vyznačeno v příloze vyhlášky).

Samozřejmostí je uklízení psích exkrementů. Platící majitele psů mají možnost dostat sáčky na psí exkrementy u p. Satkové, dveře č. 101 na Městském úřadě Vítkov, nám. Jana Zajíce 7. Případné znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy je nejen nehygienické a ostudné, ale majitel psa se tím dopouští přestupku. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství (§ 5 odst. 1 písm. f/ zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Za tento přestupek lze uložit pokutu až 20.000 Kč, při opakovaném porušování až 30.000 Kč.

Na dodržování vyhlášky a zákona dohlíží Městská policie Města Vítkov (tel. 603 262 069).


Vytvořeno: 13. 6. 2018
Poslední aktualizace: 13. 6. 2018 13:30