Obsah

Vítkov má nové logo i strategické dokumenty

Typ: Informace z úřadu
Vítkov má nové logo i strategické dokumenty 12. března na zastupitelstvu města jsme poprvé veřejně představili společně s Manuálem jednotného vizuálního stylu města také nové městské logo.

Logo města Vítkova

Logo města Vítkova je grafická značka, která reprezentuje nás občany. Je jedním z nejdůležitějších prvků komunikace, které má město k dispozici.

Logo vychází z počátečního písmene názvu města „V“. Pomyslné písmeno je tvořeno zeleným listem, který představuje bohatou přírodu Vítkovska a modrá barva pak znázorňuje vodní toky obepínající Vítkov – řeky Moravici a Odru. Modrá část připomíná vodní nádrž Balaton při pohledu shora.

Samotný manuál je souborem pravidel pro vnější a vnitřní komunikaci města. Jednotný vizuální styl podporuje image našeho města, zvyšuje obecné povědomí a navozuje pocit důvěryhodnosti.

Dalším dokumentem, který jsme úspěšně dokončili, je Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031. Ten pro mnoho z vás není dokumentem úplně neznámým. Mnozí jste se zapojili do dotazníkového šetření, mnozí jste zpracovávali podklady pro tzv. návrhovou část, kde jsme společně vytvořili zásobník projektů a „Akční plán města Vítkova na období 2022-2023“. Všem, kteří jste se aktivně podíleli na tvorbě tohoto důležitého strategického dokumentu města, patří poděkování. Ať jste vyplnili dotazník, pracovali v některé pracovní či řídící skupině, patří vám naše velké díky.

Posledním dokumentem, který zastupitelstvo města schvaluje, je „Koncepce moderní komunikace města Vítkova“. Jsme velmi vděční za zpětnou vazbu, kterou jsme prostřednictvím dotazníků od vás získali. Pomohla nám lépe nastavit cíle, kterých bychom chtěli v komunikaci s vámi dosáhnout.

Pokud jste se nemohli zastupitelstva města zúčastnit, ať osobně nebo formou online připojení, srdečně vás zveme na „Online setkání s občany“, které se uskuteční 9. března od 16:00 hod. Všechny tři dokumenty vám ještě jednou představíme a budeme připraveni zodpovídat vaše dotazy.

 

Pořízení Strategie rozvoje města Vítkova 2022-2031 a Jednotného vizuálního stylu města Vítkova je realizováno v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Loga povinné publicity
 


Vytvořeno: 3. 3. 2022
Poslední aktualizace: 3. 3. 2022 13:54
Autor: Jan Dušek