Obsah

Vyhlášení nabídkového řízení - byt 2+1 ve Wolkerově ulici

Typ: Informace z úřadu
Vyhlášení nabídkového řízení - byt 2+1 ve Wolkerově ulici 1Odbor služeb vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem městského bytu na ul. Wolkerova 467, 1 podlaží, byt č. 3, kategorie 2+1.

Podlahová plocha činí 59,50 m2, součástí bytu je sklepní kóje. Byt je vybaven kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem, měřiči vody a tepla z ústředního topení.

Minimální výše nabídnutého měsíčního nájemného činí 6.752 Kč, přičemž součástí částky je již nájem zařizovacích předmětů a sklepa.

Zájemci o soutěž musí předem složit neúročenou jistinu ve výši 5 000 Kč buď na pokladně MěÚ, nebo ji zaslat na účet města 19-1323821/0100 s variabilním symbolem 03467.

 

Termíny prohlídky bytu jsou v pondělí 6. února 2023 (16:00-17:00 hod.) a úterý 7. února 2023 (10:00-11:00 hod.). Prohlídku je potřeba dohodnout předem na emailu putko@vitkov.info nebo na tel. 556 312 242.

Nabídku se všemi náležitostmi je nutno podat do 15. února 2023 do 11:00 hodin na podatelně MěÚ Vítkov.

Zájemci se po předchozí dohodě mohou zúčastnit otevírání obálek nabídkového řízení dne 15. února 2023 v 16:00 hod. v místnosti rady.

Kontaktní osobou je p. Putko putko@vitkov.info, tel. 556 312 242.

Níže jsou uvedeny podmínky a náležitosti nabídkového řízení. Celý dokument je ke stažení na www.vitkov.info v sekci – MĚSTSKÝ ÚŘAD-DOKUMENTY A INFORMACE-SMĚRNICE  (9_2021 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova.pdf)

 

II.

Podmínky pro účast v nabídkovém řízení a obsah nabídek

 1. Podmínky účasti v nabídkovém řízení:

 1. zájemce musí splňovat všeobecné podmínky pro podání žádosti o pronájem bytu dle čl. IV. směrnice „Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova“,

 2. zájemce vyplní a včetně všech příloh podá formulář z přílohy č. 2 „Žádost o přidělení bytu s uvolněným nájemným“ výše uvedené směrnice na OS,

 3. zájemce nebyl v minulosti vyloučen z účasti na nabídkovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů v nabídce,

 4. zájemcem nemůže být osoba, které splňuje podmínky pro přidělení sociálního bytu podle směrnice „Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkov", tedy zejména osoba nacházející se v hmotné nouzi a osoba, které náleží některá z dávek uvedených v § 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, přičemž ve sporných nálezech vyzve BK žadatele k předložení dokladu z úřadu práce, že nepobírá dávky hmotné nouze dle § 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 5. zájemce musí prokázat schopnost plnit své závazky potvrzením o příjmech z výdělečné činnosti za poslední dva roky,

 6. zájemce musí před podáním nabídky složit jistinu na pokladně MěÚ ve výši 5.000,- Kč, případně ji může zaslat na účet města 19-1323821/0100. Variabilní symbol pro identifikaci bytu bude uveden v nabídkovém řízení,

 7. má-li zájemce uzavřenou nájemní smlouvu k jinému městskému bytu, bude s ním na vysoutěžený byt podepsána nájemní smlouva za podmínky současného podpisu dohody o ukončení nájmu ke stávajícímu bytu,

 1. Nabídky zájemců se musí nacházet v zalepené obálce na které bude uvedeno NEOTVÍRAT – NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ a musí obsahovat:

 1. identifikace žadatele (adresa, telefon, email),

 2. označení bytu uvedené v nabídkovém řízení,

 3. jednoznačnou a závaznou nabídku výše měsíčního nájemného (částka v Kč),

 4. potvrzení o složení jistiny (doklad z pokladny, výpis z účtu),

 5. bankovní spojení (číslo účtu) pro vrácení jistiny.

 

 


Vytvořeno: 24. 1. 2023
Poslední aktualizace: 30. 1. 2023 15:11