Obsah

Vyjádření Městyse Březová k radarům v Lesních Albrechticích

Typ: Informace z úřadu
Vyjádření Městyse Březová k radarům v Lesních Albrechticích 1REGION OPAVSKO se ve dvou srpnových vydáních (2.8. a 9.8.) zabýval radary v Lesních Albrechticích. Autor článku, šéfredaktor Tomáš Pustka, také oslovil starostu Městyse Březová s žádostí o vyjádření k této záležitosti.

Čtenářům i panu starostovi přislíbil zveřejnění odpovědi. Městys Březová zaslala své vyjádření panu šéfredaktorovi 15. 8. Protože toto vyjádření nebylo zveřejněno ani 16. 8. ani 23. 8. a ani 30. 8., zveřejňujeme (se souhlasem pana starosty) vyjádření Městyse Březová k radarům v Lesních Albrechticích.

 

V příštím týdnu, jak jsem slíbil, zveřejníme ekonomiku provozu radarů k 31.8.2022.

 

Ing. Pavel Smolka, starosta města

 

 

Vyjádření Městyse Březová:

Dobré dopoledne pane šéfredaktore Pustko, níže Vám přeposílám vyjádření Městyse Březová:

Vyjádření městyse Březová k instalovanému zařízení měřící okamžitou rychlost na silnici I/57 v Lesních Albrechticích

Městys Březová dlouhodobě hledal způsob, kterým by zajistil zvýšení bezpečnosti při průjezdu našimi vesnicemi na silnici I/57, především v Lesních Albrechticích.

Prvním možným řešením by byl zpomalovací semafor spolu s poptávkovým semaforem pro chodce. To se bohužel v regionu neosvědčilo, protože v regionu musely být zpomalovací semafory na silnici I/57 vypnuty. Dalším řešením by byl přechod pro chodce. Díky šířce komunikace by však musel být instalován ostrůvek a muselo by dojít v místě jeho instalace k rozšíření silnice I/57.

Díky autobusovým zastávkám a především majetkoprávní situaci v lokalitě to možné není. V uvedených případech vždy hrají svou roli také správce komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR), věcně a místně příslušný silniční správní úřad (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Dopravní inspektorát Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Přesto věříme, že oboustranné chodníky s přechodem pro chodce se nám podaří vybudovat.

Po době zvažování a po proběhlém měření intenzity provozu v roce 2016 jsme dále přemýšleli, že bychom mohli uvést v život měření úsekové rychlosti v Lesních Albrechticích.

Po mnoha jednáních bylo zřejmé, že do schvalovacího procesu budou podstatným způsobem zasahovat výše zmíněné instituce a jediným příjemcem výběru pokut dle platné legislativy bude ORP Vítkov. To, že by Městys Březová měl nebo neměl svou vlastní obecní policii, by nehrálo vůbec žádnou roli. Mnohem důležitější však je snížení rychlosti projíždějících vozidel a zvýšení bezpečnosti pro chodce.

Začala jednání s Městem Vítkov o možnosti projednání veřejnoprávní smlouvy, kdy by prostřednictvím své městské policie měřilo úsekovou rychlost stacionárním radarem. Nakonec Město Vítkov projevilo zájem ve schvalovacím procesu o měření okamžité rychlosti.

Proběhlo ještě další týdenní měření intenzity dopravy v dubnu 2019, ze kterého vyplývalo, že za 1 týden projelo naší částí Lesní Albrechtice v obou směrech 41.599 vozidel, tj. za měsíc by to bylo 166.396 vozidel.

Z uvedeného počtu vozidel projíždělo rychlostí vyšší než 60 km/hod. 23.606 vozidel za týden, tj. za měsíc by to bylo celkem 94.424 vozidel. Pokud bychom počítali se snížením počtu přestupků po uvedení zařízení měřícího okamžitou rychlost do provozu na pouhých 10 %, protože většina řidičů by si zvykla v Lesních Albrechticích konečně dodržovat nejvyšší povolenou rychlost, jednalo by se dle naměřené intenzity dopravy o 9.442 přestupků za měsíc. V případě, že by byly tyto přestupky pokutovány ORP Vítkov pokutou ve výši pouhých 500 Kč, činilo by to za měsíc 4,7 mil. Kč do rozpočtu Města Vítkov. S uvedenými výsledky měření intenzity dopravy byli seznámeni jak členové rady i zastupitelstva Města Vítkova, tak i členové rady i zastupitelstva Městyse Březová.

Město Vítkov vyhodnocovalo, zda by měření pro něj bylo výhodné. Vhodnější místo pro měření rychlosti, tedy na silnici I. třídy, v obvodu obcí ORP Vítkov však není.

Při jednáních s Městem Vítkov byla od počátku za pronájem sloupu za účelem umístění měřícího zařízení projednávána částka 150.000 Kč měsíčně. Po seznámení se s výše zmíněným modelem výběru pokut byl Městysem Březová požadován nájem sloupu ve výši 4.800.000 Kč ročně. Ten akceptován Městem Vítkovem nebyl a byla jím navržena finální podoba ve výši 2.000.000 Kč ročně, což činí měsíční nájem 166.666,66 Kč. Ten nakonec akceptoval i Městys Březová.

Přirovnám to k vlastnictví nemovitosti. Pokud bychom vlastnili dům na nelukrativním místě, v jehož přízemí bude nájemce provozovat rychlé občerstvení a bude prodávat pouze párky v rohlíku, jistě bude mít jiný nájem, než provozovatel franšízy McDonald´s na lukrativní adrese.

Dopravní značení ohledně umístění měření okamžité rychlosti stanovovaly výše uvedené instituce. Městys Březová, byť je to na jeho území, nebyl účastníkem řízení.

Cílem Městyse Březová je zajištění snížení rychlosti při průjezdu obcí a po dokončení rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice dosažení instalace zařízení měřících úsekovou rychlost na začátku a na konci obce, protože jedině tak se docílí, aby řidiči vozidel dodržovali při průjezdu Lesními Albrechticemi na celém úseku nejvyšší povolenou rychlost.

Stále se mnohými omílá, zda je správné se na nedodržováním rychlosti v obci obohacovat, kdo a kolik tím dostane do svého rozpočtu? Dle našeho především však platí: Nejdůležitější je zvýšení bezpečnosti na silnici I/57 na území našeho městyse. Dále, že v obci je nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod.

Všichni účastníci silničního provozu ji mají dodržovat. Kdo tak nečiní, bude muset bohužel zaplatit pokutu za její nedodržení. A je to jedno, jestli v Lesních Albrechticích, ve Vsetíně, nebo v Havířově. Každopádně vám všem přeji, ať vždy v pořádku dojedete do svého cíle!

 

V Březové 14. 08. 2022

 

Po sestavení článku Vás žádám před jeho tiskem o zaslání celého znění k autorizaci.

 

Předem děkuji a jsem s pozdravem                

Pavel Schneider

 


Vytvořeno: 1. 9. 2022
Poslední aktualizace: 1. 9. 2022 19:49