Obsah

Záchranné házecí prostředky na řece Moravici

Typ: Informace z úřadu
Záchranný prostředekV rámci plánovaného zabezpečení spádových objektů (jezů) na vodních tocích ve správě Povodí Odry, státní podnik, které jsou hojně využívány veřejností k rekreačním účelům a s ohledem na statistiky zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru v souvislosti se záchranou tonoucích na těchto objektech, bylo v roce 2019 provedeno doplnění informačních panelů o záchranné házecí prostředky pro prvotní záchranu tonoucích.

Tyto prostředky však byly krátce po instalaci odcizeny. Dne 27.7.2020 byly nainstalovány nové házecí záchranné prostředky správcem vodního toku Moravice a to Povodím Odry, státní podnik, konkrétně u jezu v části Podhradí.

Záchranný prostředek

Žádáme proto širokou veřejnost, prostřednictvím tohoto sdělení, aby tyto záchranné prostředky, které jsou prioritně určeny k záchraně lidského života, nepoškozovaly, popřípadě neodcizovaly, jelikož nikdy nevíte, zda právě Vy nebo Vaši blízcí nebudou jejich přítomnost potřebovat. V případě, že budete svědky jejich poškozování, popřípadě jejich jiného zneužívání, ohlaste prosím tuto skutečnost orgánům Policie ČR popřípadě Městské policii Vítkov. Děkujeme.

 

Městská policie Vítkov:

tel: +420 556 312 277

mobil: +420 603 262 069

Policie ČR:

linka 158

 

Ondřej Turcovský, DiS

referent vodoprávního úřadu

 


Vytvořeno: 12. 8. 2020
Poslední aktualizace: 12. 8. 2020 12:52
Autor: Jan Dušek