Obsah

Zájemci mohou stále žádat o předfinancování kotlíkové dotace

Typ: Informace z úřadu
Zájemci mohou stále žádat o předfinancování kotlíkové dotace 1Město Vítkov vyhlásilo výzvou č. 1/2019 program k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova.

Žádosti mohou podávat občané, kteří uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem v rámci Dotačního programu – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, a kteří jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu na území města Vítkova.

Finanční prostředky město poskytuje prostřednictvím uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci (NVF), která je bezúročná.

NFV se poskytuje jednorázově na účet žadatele, a to do výše 200 tis. Kč na pořízení tepelného čerpadla, kotle na biomasu, nebo do výše 150 tis. na pořízení plynového kondenzačního kotle. V rozpočtu města je ještě alokováno na poskytnutí NFV 5.165 tis. Kč.

Výše uvedená výzva včetně vzoru žádosti je uveřejněna na webových stránkách města: dotace/ostatni-poskytovatele/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace vmoravskoslezskem-kraji-3vyzva-1718cs.html.

Případné informace vám sdělí Bc. Marcela Skalická – tel. 556 312 209.

Loga povinné publicity


Vytvořeno: 27. 5. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 12:48
Autor: Jan Dušek