Obsah

Zájemci mohou stále žádat o předfinancování kotlíkové dotace

Typ: Informace z úřadu
Zájemci mohou stále žádat o předfinancování kotlíkové dotace 1Město Vítkov vyhlásilo výzvou č. 1/2019 program k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova.

Žádosti mohou podávat občané, kteří uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem v rámci Dotačního programu – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, a kteří jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu na území města Vítkova.

Finanční prostředky město poskytuje prostřednictvím uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci (NVF), která je bezúročná. 

NFV se poskytuje jednorázově na účet žadatele, a to do výše 200 tis. Kč na pořízení tepelného čerpadla, kotle na biomasu, nebo do výše 150 tis. na pořízení plynového kondenzačního kotle. V rozpočtu města je ještě alokováno na poskytnutí NFV 4.435 tis. Kč.

Výše uvedená výzva včetně vzoru žádosti je uveřejněna v tom to odkazu: https://1url.cz/CzaW5

Případné informace vám sdělí Bc. Marcela Skalická – tel. 556 312 209.

Logo


Vytvořeno: 21. 1. 2021
Poslední aktualizace: 21. 1. 2021 17:04
Autor: Jan Dušek