Obsah

Zasedání zastupitelstva města - 3. března

Typ: Informace z úřadu
Zasedání zastupitelstva města - 3. března 1Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Vítkova, které se uskuteční ve středu 3. března od 15:30 hodin v reprezentačním sále MěÚ Vítkov.

Starosta města Vítkova                                                                                                                                   

Vítkov, 22. února 2021

 

POZVÁNKA

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, svolávám 17. zasedání zastupitelstva města

 

na středu 3. března 2021 v 15:30 hodin

ve velkém sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7 

 

NÁVRH PROGRAMU:

1.

Zahájení jednání, schválení programu jednání

2.

Zpráva o jednáních rady města

3.

Zpráva o plnění usnesení ZM

4.

Zpráva o činnosti OVS za rok 2020

5.

Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupiteli – na stůl

6.

Zpráva o činnosti OD za rok 2020

7.

Zpráva o činnosti OK za rok 2020

7a.

Dotace na Regionální funkce knihoven 2021

8.

Zpráva o činnosti MP Vítkov za rok 2020

9.

Zpráva o plnění veřejnoprávních smluv na odchyt zvířat

10.

Zpráva o činnosti OSČŽÚ za rok 2020

 11.

Zpráva o činnosti OVÚPŽP za rok 2020

12.

Zpráva o činnosti OSV za rok 2020

13.     

Dotace – Sociální služby 2021

14.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – prodloužení

15.

Zpráva o činnosti úseku školství za rok 2020

16.

Zpráva o činnosti úseku silničního hospodářství za rok 2020

17.

Dodatek ke zřizovací listině

18.

2. aktualizace Akčního plánu města Vítkov

19.

Udělení souhlasu SVČ – ubytovací služby

20.

Přijetí dotace SVČ - Polytechnika

21.

Souhlas s podáním žádosti SVČ – Bílé Karpaty

22.

Zápis z jednání sportovního výboru

23.

Zpráva o místních poplatcích za rok 2020

24.

Zpráva o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2020

25.

Zpráva o pronájmech nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2020

26.

Zpráva o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2020

27.

Poskytnutí individuálních dotací na I. pol. roku 2021

28.

Veřejnosprávní kontroly

29.

Kontrola nahrazující interní audit

30.

Úprava pravidel pro čerpání finančních prostředků pro místní části

31.

Koupě bývalého areálu pivovaru

32.

Rozpočtové opaření č. 1/2021

33.

Rozpočtové opatření č. 2/2021

34.

Majetkoprávní záležitosti

35.

Dohoda o narovnání

36.

Nabytí majetku

37.

Prodej pozemků k výstavbě RD

38.

Věcná břemena

39.

Výmaz věcných práv

40.

Návrh rozpočtu FZ na rok 2021 a plnění rozpočtu za rok 2020

41.

Zpráva o činnosti osadních výborů v roce 2021

42.

Žádost obce Březová – měření rychlosti

43.

Rezignace člena KV

44.

Organizační a různé

 

Ing. Pavel Smolka, v.r.

starosta

 


Vytvořeno: 23. 2. 2021
Poslední aktualizace: 23. 2. 2021 20:03
Autor: Jan Dušek