Obsah

Zimní údržba komunikací ve Vítkově a jeho místních částech

Typ: Informace z úřadu
Zimní údržba komunikací ve Vítkově a jeho místních částech  1Jak je to s úklidem sněhu ve městě a místních částech?
Které komunikace patří kraji, které městu a kdo se stará o jejich údržbu a v jakém časovém úseku?

Komunikace ve Vítkově a v místních částech se dělí do několika skupin:

1. Silnice v majetku státu ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje p. o., střediska Opava, cestmistrovství Vítkov (na mapě označeny červeně).

2. Místní komunikace v majetku města Vítkova ve správě Technických služeb města Vítkova (na mapě označeny modře).

3. Účelové komunikace v majetku a správě právnických nebo fyzických osob

Mapa zimní údržby

Mapa zimní údržby ke stažení (PDF, 8 MB)

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o.

SSMSK provádí zimní údržbu dle schváleného operačního plánu. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti silnice, do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady, nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Sjízdnost komunikací musí být zajištěna plužením a posypem v časovém limitu 6 hodin při I. pořadí důležitosti, 12 hodin při II. pořadí důležitosti. 

 

Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti:

Vítkov - směr Větřkovice, Vítkov - směr Melč přes Podhradí, Vítkov - směr Svatoňovice, Opavská ulice, Komenského ulice, Budišovská ulice, Těchanovická ulice, Švermova ulice, Oderská ulice.

 

Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti

Vítkov – hranice k.ú. směr Odry, Vítkov – okružní – Wolkerova ul., Vítkov – směr Klokočov, Klokočov - průjezd směr léčebna, Vítkov - směr Nové Těchanovice a Zálužné, Lhotka – Nové Těchanovice, Vítkov - směr Heřmanice, Vítkov - směr Nové Vrbno, Prostřední Dvůr – průtah (až na Veselku).

 

Kontakt:

SSMSK, cestmistrovství Vítkov

Stálá služba zimní pohotovosti - tel. 556 300 392

 

Technické služby města Vítkova

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti spočívá zejména v odklízení sněhu mechanickými prostředky, což je z ekologického hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možnosti dříve, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 - 7 cm, v místních částech se s odklízením sněhu začíná v době, kdy vrstva sněhu dosáhne 8 – 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na dopravně důležitých místních komunikacích se provádí v šíři dvou jízdních pruhů, na ostatních místních komunikacích v šíři minimálně jednoho jízdního pruhu.

S posypem komunikací se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu a ukončení sněžení. Odstraňování sněhu a náledí chemickými posypovými prostředky se provádí pouze na schodech a lávkách pro pěší.

 

Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti

Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení sněžení.

Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti

Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu do a z podniků a provozoven. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 4 hodin po ukončení sněžení.

Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti

Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému.

 

Časový limit pro zahájení odstraňování sněhu je:

V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 - 7 cm, (v místních částech 8 – 10 cm).

V době mimopracovní při pohotovosti pracovníků od jedné hodiny po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 - 7 cm, (v místních částech 8 – 10cm).

 

Zimní údržba v místních částech města Vítkova

V místních částech města Vítkov (Klokočov, Podhradí, Lhotka, Nové Těchanovice, Prostřední Dvůr, Zálužné) nebo územně odloučených částech budou údržbu místních komunikací zabezpečovat TS Vítkov v III. pořadí dopravní důležitosti. Zimní údržba v Jelenicích je zabezpečována TS Vítkov dodavatelsky na základě smluvního vztahu a plánu zimní údržby. Jedná se o hrnutí sněhu. Posyp zabezpečí TS Vítkov.

 

Neudržované úseky místních komunikací a chodníků

Neudržované úseky místních komunikací a chodníků jsou úseky, které se v zimě neudržují odstraňováním sněhu a náledí pro jejich malý dopravní význam. Chodníky vzniklé prošlapáním v parcích, sídlištích a jiných částech města nebudou udržovány, neboť tyto nejsou zahrnuty v pasportu místních komunikací.

 

Kontakt:

Technické služby města Vítkova

sekretariát - od 8:00 do 14:00 - tel. 733 187 437

Mgr. Petr Franěk, ředitel - tel. 739 032 254

 

Městský úřad Vítkov, odbor služeb – tel. 556 312 242

 

Podrobnosti naleznete v Nařízení města Vítkova č. 2 / 2009, a ve vyhlášce č.104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

 

Uživatelé místních komunikací by se měli řídit následujícím:

  • přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý,

  • při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost komunikace ve stínu stromů, budov apod.),

  • při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem,

  • při přecházení komunikace používat především označené přechody pro chodce, na nichž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti.

 


Vytvořeno: 8. 2. 2021
Poslední aktualizace: 8. 2. 2021 18:45
Autor: Jan Dušek