Obsah

Změna ceníku poskytovaných služeb Charity Odry

Typ: Informace z úřadu
Změna ceníku poskytovaných služeb Charity Odry 1Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 5. 2021 došlo ke změně v ceníku Charity Odry za poskytování služeb.

Úkony jsou hrazeny za každou započatou čtvrthodinu (15 minut). Do času poskytování služeb se započítává i čas nezbytný pro přípravu úkonu, včetně času nezbytného k dopravě zaměstnance na místo poskytování služby. Od 1. 5. 2021 dochází ke sjednocením cen pro všechny města, jednotná cena platí pro službu v Odrách, Fulneku, Vítkově a Budišově.

Cena se mění také u dopravy vozidlem Charity Odry, kdy je nová cena stanovena na 7 Kč/km + poplatek za zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 32, 50 Kč.

Celková částka za poskytnuté služby se na vyúčtování zaokrouhluje na celé koruny.

 

Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry

Úkony jsou hrazeny za každou započatou čtvrthodinu (15minut). Do času poskytování služeb, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu včetně času nezbytného k dopravě zaměstnance na místo poskytování služby.

Celková částka za poskytnuté služby se na Vyúčtování zaokrouhluje na celé koruny.

 

A - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • A 1 - 15 minut - 32, 50 Kč
 • A 2 - 30 minut - 65 Kč
 • A 3 - 45 minut - 97, 50 Kč
 • A 4 - 60 minut - 130 Kč

 

B - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • B 1 - 15 minut - 32, 50 Kč
 • B 2 - 30 minut - 65 Kč
 • B 3 - 45 minut - 97, 50 Kč
 • B 4 - 60 minut- 130 Kč

 

C - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Dovoz nebo donáška oběda s následnou asistencí (pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
 • Pomoc při přípravě jídla a pití.
 • Příprava a podání jídla a pití.
 • C 1 - 15 minut - 32, 50 Kč
 • C 2 - 30 minut - 65 Kč
 • C 3 - 45 minut - 97, 50 Kč
 • C 4 -60 minut - 130 Kč
 • Dovoz dietní stravy – i bez asistence, a to z důvodu, že neexistuje jiný dovozce dietní stravy. Rozvoz je určen pro uživatele Oderská a Vítkovska jejichž zdravotní stav vyžaduje konzumaci dietní stravy. Dovoz dietní stravy může být omezen z důvodu kapacity nemocniční jídelny.

Dovoz obědů o víkendu a svátcích není zajištěn. V tyto dny je možný pouze nákup hotových jídel a jejich podání uživateli.

 

Cena dovozů jídla

 • C 5 – Dovoz jídla s asistencí -  1 dovoz - 5 kč / + asistence 15 min. 32,50 Kč
 • C 9 - Dovoz druhého jídlonosiče do stejné rodiny (na stejnou adresu) - 1 dovoz - 5 Kč
 • C 10 - Dovoz dietní stravy od PO do PA - 1 dovoz - 20 Kč
 • C 11 - Dovoz dietní stravy o víkendech a svátcích na Odersku - 1 dovoz - 20 Kč

 

D - Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • údržba domácích spotřebičů,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po
 • malování,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybaveni domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • Dl - 15 minut-32,50 Kč
 • D2 - 30 minut - 65 Kč
 • D3 - 45 minut - 97, 50 Kč
 • D4 - 60 minut - 130 Kč
 • D5 - Praní prádla a žehlení prádla - 150 Kč/l pračka prádla

 

E - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • El - 15 minut - 32, 50 Kč
 • E2 - 30 minut - 65 Kč
 • E3 - 45 minut - 97, 50 Kč
 • E4 - 60 minut - 130 Kč
 •  

Fakultativní služby

 • Doprava vozidlem Charity Odry na vlastní žádost uživatele
 • Dohled nad uživatelem
 • Dohled nad užitím léků

 

F - Dohled nad uživatelem

 • Dohled po dobu, co si rodina potřebuje zařídit své záležitosti
 • Dohlížení, aktivizace (předčítání, hraní her. zpívání, tvůrčí činnosti, procházka apod.)
 • F1 - 15 minut — 60 Kč
 • F2 - 30 minut — 120 Kč
 • F3 - 45 minut — 180 Kč
 • F4 - 60 minut — 240 Kč

 

F 6 - Doprava vozidlem Charity Odry - 7 Kč / 1 km

(V případě přepravy více uživatelů v jednom vozidle se cena za km dělí rovným dílem mezi tyto uživatele.)

 

H - Dohled nad užitím léků

 • H1 - 15 minut — 60 Kč
 • H2 - 30 minut — 120 Kč
 • H3 - 45 minut — 180 Kč
 • H4 - 60 minut — 240 Kč

 


Vytvořeno: 5. 5. 2021
Poslední aktualizace: 5. 5. 2021 07:55
Autor: Jan Dušek