Obsah

Změny ve vydávání cestovních pasů

Typ: Informace z úřadu
Změny ve vydávání cestovních pasů 1Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

 

Podání žádosti

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to

  • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

  • do 5 pracovních dnů.

 

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),

  • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),

  • u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

 

Převzetí cestovního pasu

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

 

Správní poplatky

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Leták


Vytvořeno: 13. 6. 2018
Poslední aktualizace: 27. 6. 2018 16:54