Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠaG Vítkov

Konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠaG Vítkov 1

Rada města Vítkova v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa:

ředitele/ředitelky Základní školy a gymnázia Vítkov,

příspěvkové organizace, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181

 

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),
 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících,
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících,
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, v délce 5 let

 

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis, včetně kontaktních údajů,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a splnění předpokladů odborné kvalifikace, dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici

Požadavky:

 • orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech,
 • zpracování koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4)

Předpokládaný nástup: 01. srpna 2024

 

Upozornění: Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor (tzv. doplňkové hodnocení). Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky se všemi požadovanými doklady.

 

Přihlášku doručte nejpozději do 05. dubna 2024 na adresu:
Město Vítkov, k rukám vedoucího odboru služeb
náměstí Jana Zajíce 7
749 01  Vítkov

Obálku označit slovy KONKURZ na ředitele/ku ZŠaG Vítkov – NEOTVÍRAT

V případě dalších dotazů se obracejte na Ing. Jiří Rišku, vedoucího odboru služeb MěÚ Vítkov, tel. 556 312 240.

 

Datum vložení: 5. 2. 2024 17:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2024 9:52
Autor: Ing. Hana Kiššová

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
31 1 2
3 4
5
6
7 8
9
10 11
12
13
14 15 16
17 18
19
20
21 22
23
24 25
26
27
28 29 1
2 3

Aktuální teplota

23.2.2024 15:17

Aktuální teplota:

7 °C

Vlhkost:

88 %

Rosný bod:

5,1 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov