Obsah

Dotace města 

Zastupitelstvo města Vítkova (dále jen ZM) na svém zasedání dne 17. 6. 2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vítkova s účinnosti dne 1. 7. 2015 (viz webové stránky města na záložce Městský úřad/Právní předpisy a vnitřní směrnice/Směrnice pod číslem S19/2015) a uložilo připravit návrh Programu pro poskytování dotací, kterým je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu s termínem 10/2015. 

Zprávy

Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova

Pravidla platná od 1. ledna 2020 celý text

Informace z úřadu | 17. 12. 2019 | Autor: Jan Dušek

Žádost o individuální dotaci na I. pololetí roku 2020

Dotace z rozpočtu města budou na I. pololetí 2020 poskytovány spolkům na jejich činnost a další akce formou individuálních dotací, tj. na jejich žádost. celý text

Informace z úřadu | 17. 12. 2019 | Autor: Jana Knichalová

Dotace města na II. pololetí roku 2019

Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 28. srpna schválilo následující individuální dotace. celý text

Informace z úřadu | 4. 9. 2019 | Autor: Jana Knichalová

Dotace města na II. pololetí 2018

Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 29. 8. 2018 schválilo individuální dotace na II. pololetí roku 2018. celý text

Informace z úřadu | 12. 9. 2018 | Autor: Jana Knichalová

Dotace města na I. pololetí 2018

Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání dne 21. 2. 2018 schválilo individuální dotace města těmto žadatelům:
celý text

Projekty | 3. 4. 2018 | Autor:

Dotace města na II. pololetí 2017

Seznam žadatelů, kterým byly poskytnuty dotace města na II. pololetí roku 2017 celý text

Informace z úřadu | 3. 11. 2017 | Autor: Martina Hájková

Dotace města na I. pololetí 2017

Seznam žadatelů, kterým byly poskytnuty dotace města na I. pololetí roku 2017 celý text

Informace z úřadu | 3. 11. 2017 | Autor: Martina Hájková