Obsah

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace budou financovány z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Tyto kotlíkové dotace se budou v mnoha parametrech lišit od dotací, které jsou poskytovány nyní Moravskoslezským krajem, avšak účel bude stejný. Bude se jednat opět o výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za ekologičtější typy zdrojů vytápění, čímž by se měla zlepšit kvalita ovzduší v našich městech a obcích.

Na stránkách Města Vítkova budou průběžně vyvěšovány a aktualizovány další informace k problematice kotlíkových dotací.

Případné dotazy mohou občané směřovat na Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, pana Bc. Marka Javorského, nebo na odbor vnitřní správy, paní Bc. Marcelu Skalickou.

 

Zprávy

#

Kotlíkové dotace - 4. výzva

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 celý text

Informace z úřadu | 9. 11. 2021 | Autor: Bc. Marek Javorský
Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022 1

Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. celý text

Informace z úřadu | 20. 10. 2021 | Autor: Jan Dušek
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva 1

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova v rámci Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech celý text

Projekty | 12. 11. 2019 | Autor: Jan Dušek
Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji! 1

Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji!

Informační brožura a leták ke stažení celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Jan Dušek
Informace k 3. kolu kotlíkových dotací 1

Informace ke 3. kolu kotlíkových dotací

Prezentace ke stažení celý text

Informace z úřadu | 27. 2. 2019 | Autor: Jan Dušek