Obsah

Přehled aktuálních dotací

 

Dotace pro spolky

Dotační programy z rozpočtu MSK na rok 2016

Více informací: http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html

 

Dotace z Operačního programu životního prostředí

Více informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

 

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

Více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

 

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Více informací: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace

 

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – na sport

Více informací: http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-podpory

 

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – na mládež

Více informací: http://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora

 

Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu – Program rozvoje venkova

Více informací: https://www.szif.cz/cs/prv2014

 

Dotace pro památky

Více informací: http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/

 

Nadace OKD

Více informací: http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy

 

Nadace Agrofert

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/

 

Nadace Landek

Více informací: http://www.nadace-landek.cz/

 

Nadace Partnerství

Více informací: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy

 

Nadace VIA

Více informací: http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/

 

Nadace ČEZ

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html