Obsah

Comenius Regio Partnership

Comenius Regio Partnership

Arts, music and dance in a teenager´s life 

(Umění, hudba a tanec v životě mladých lidí)
 
V srpnu 2013 jsme zahájili práce na společném projektu v rámci Partnertsví Comenius Regio se třemi partnerskými institucemi v polských Kaletách. Jedná se o Městský úřad, střední školu a gymnázium a dům kultury.

Za naši stranu na projektu pracují Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace a Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace. Projekt se zaměřuje na malbu, tanec, hru na hudební nástroje a zpěv v životě dospívajících. Je kladen důraz na způsoby, jak mladé lidi, kteří jsou vyučováni umění ve škole, tak také na roli obecního úřadu, který podporuje místní umělce v jejich komunitě. Hlavním cílem je motivovat mladé lidi, aby malování, tance, hraní na nástroje a zpěv brali jako hobby, a také způsob, jak vést zajímavý a smysluplný život. Umění je něco, co dělá život lidí lepší tak, že vás odtáhne pryč od komerčního života a nudy, stejně jako od zločinu, drog a dalších nebezpečných nástrah světa. Tento projekt má pomoci studentům obou obcí zlepšit své dovednosti, naučit se o evropském umění, pochopit podobnosti, rozdíly a evropské hodnoty, které jsou pro nás nejdůležitější. Tento projekt pomůže rozbít stereotypy a tolerovat kulturní rozdíly. Konečné produkty této spolupráce budou obrazová výstava, album písní a videoklip tanců. Realizace projektu potrvá do 31.07.2015. Celkový grant přidělený na realizaci projektu je 23 047,5 EUR (588.000 Kč). Z finančních prostředků bude zakoupeno materiální vybavení pro výtvarné, hudební a taneční workshopy, dále fotoaparát, videokamera, keybord, hudební a řečnické systémy, materiál na propagaci, ceny do soutěží a materiál pro administrativu projektu. Hrazeno bude rovněž cestovné účastníků projektu a vítkovského dechového orchestru. Finanční podíl Města Vítkova na projektu je 150.000 Kč.

Výstupy projektu budou průběžně zveřejňovány na www.vitkov.info.

Za realizační tým projektu

Mgr. Blanka Váňová
ředitelka školy

 

Zprávy

Osmé projektové setkání 22. – 24. 10. 2014

Osmé projektové setkání projektu Comenius Region proběhlo ve Vítkově. Zúčastnili se jej zástupci obou zemí a všech organizací. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Sedmé projektové setkání 17. – 19. 10. 2014

Další projektové setkání, v pořadí už sedmé, proběhlo opět v Kaletách. Program byl zahájen naším příjezdem, kdy nás polský partner přivítal v domě kultury. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Šesté projektové setkání 20. – 21. 6. 2014

Šesté projektové setkání proběhlo v Kaletách, kde se sešli opět zástupci obou partnerů. Program byl zahájen ve městě Opole, kde jsme navštívili Muzeum Wsi Opolskiej, které mapuje historii Opolského Slezska. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Páté projektové setkání 17.– 18. 5. 2014

Pátého projektového setkání se zúčastnili zástupci všech tří organizací zapojených do projektu. Setkání proběhlo u našich polských partnerů v Kaletách. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Čtvrté projektové setkání 15. – 16. 4. 2014

Čtvrté projektové setkání se uskutečnilo ve Vítkově. Jelikož šlo o dobu před Velikonocemi, tak program byl tomu přizpůsoben. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Třetí projektové setkání 2. -  3. 1. 2014

Další setkání v rámci projektu proběhlo v Kaletách. Ihned po příjezdu, nás partneři přivítali. Po úvodních slovech jsme si prohlédli vernisáž výtvarných prací dětí a dále jsme mohli shlédnout vystoupení mažoretek a mládeže, která předvedla tanec ve stylu rockenrollu. Následovalo vystoupení dechového orchestru. Po malém pohoštění jsme jeli do Chorzowa, kde byl koncert smyčcového kvintetu. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Druhé projektové setkání 2. -  3. 12. 2013

Druhé setkáním v rámci projektu proběhlo ve Vítkově, kdy přijeli partneři z Kalet. Přivítání proběhlo na Městském úřadě ve Vítkově, kde pan starosta měl prezentaci o průběhu projektu, jak probíhají jednotlivé činnosti. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

První projektové setkání 30. 9. – 1. 10. 2013

Zahajovací konference proběhla u našich partnerů v polském městě Kalety. V rámci prvního setkání učitelů a zástupců organizací zapojených do projektu proběhlo jednání, na kterém jsme se diskutovali o procesu vývoje projektu a upřesnili si plánované aktivity. Polská strana prezentovala své plánované celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Základní informace

COMENIUS REGIO 2013 – 2015
Arts, music and dance in a teenager´s life celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová