Obsah

Comenius Regio Partnership

Comenius Regio Partnership

Arts, music and dance in a teenager´s life 

(Umění, hudba a tanec v životě mladých lidí)
 
V srpnu 2013 jsme zahájili práce na společném projektu v rámci Partnertsví Comenius Regio se třemi partnerskými institucemi v polských Kaletách. Jedná se o Městský úřad, střední školu a gymnázium a dům kultury.

Za naši stranu na projektu pracují Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace a Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace. Projekt se zaměřuje na malbu, tanec, hru na hudební nástroje a zpěv v životě dospívajících. Je kladen důraz na způsoby, jak mladé lidi, kteří jsou vyučováni umění ve škole, tak také na roli obecního úřadu, který podporuje místní umělce v jejich komunitě. Hlavním cílem je motivovat mladé lidi, aby malování, tance, hraní na nástroje a zpěv brali jako hobby, a také způsob, jak vést zajímavý a smysluplný život. Umění je něco, co dělá život lidí lepší tak, že vás odtáhne pryč od komerčního života a nudy, stejně jako od zločinu, drog a dalších nebezpečných nástrah světa. Tento projekt má pomoci studentům obou obcí zlepšit své dovednosti, naučit se o evropském umění, pochopit podobnosti, rozdíly a evropské hodnoty, které jsou pro nás nejdůležitější. Tento projekt pomůže rozbít stereotypy a tolerovat kulturní rozdíly. Konečné produkty této spolupráce budou obrazová výstava, album písní a videoklip tanců. Realizace projektu potrvá do 31.7.2015. Celkový grant přidělený na realizaci projektu je 23 047,5 EUR (588.000,- Kč). Z finančních prostředků bude zakoupeno materiální vybavení pro výtvarné, hudební a taneční workshopy, dále fotoaparát, videokamera, keybord, hudební a řečnické systémy, materiál na propagaci, ceny do soutěží a materiál pro administrativu projektu. Hrazeno bude rovněž cestovné účastníků projektu a vítkovského dechového orchestru. Finanční podíl Města Vítkova na projektu je 150.000,- Kč.

Výstupy projektu budou průběžně zveřejňovány na www. vitkov. info.

Za realizační tým projektu

Mgr. Blanka Váňová
ředitelka školy

 

Zprávy

Osmé projektové setkání 22. – 24. 10. 2014

Osmé projektové setkání projektu Comenius Region proběhlo ve Vítkově. Zúčastnili se jej zástupci obou zemí a všech organizací. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Sedmé projektové setkání 17. – 19. 10. 2014

Další projektové setkání, v pořadí už sedmé, proběhlo opět v Kaletách. Program byl zahájen naším příjezdem, kdy nás polský partner přivítal v domě kultury. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Šesté projektové setkání 20. – 21. 6. 2014

Šesté projektové setkání proběhlo v Kaletách, kde se sešli opět zástupci obou partnerů. Program byl zahájen ve městě Opole, kde jsme navštívili Muzeum Wsi Opolskiej, které mapuje historii Opolského Slezska. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Páté projektové setkání 17.– 18. 5. 2014

Pátého projektového setkání se zúčastnili zástupci všech tří organizací zapojených do projektu. Setkání proběhlo u našich polských partnerů v Kaletách. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Čtvrté projektové setkání 15. – 16. 4. 2014

Čtvrté projektové setkání se uskutečnilo ve Vítkově. Jelikož šlo o dobu před Velikonocemi, tak program byl tomu přizpůsoben. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Třetí projektové setkání 2. -  3. 1. 2014

Další setkání v rámci projektu proběhlo v Kaletách. Ihned po příjezdu, nás partneři přivítali. Po úvodních slovech jsme si prohlédli vernisáž výtvarných prací dětí a dále jsme mohli shlédnout vystoupení mažoretek a mládeže, která předvedla tanec ve stylu rockenrollu. Následovalo vystoupení dechového orchestru. Po malém pohoštění jsme jeli do Chorzowa, kde byl koncert smyčcového kvintetu. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Druhé projektové setkání 2. -  3. 12. 2013

Druhé setkáním v rámci projektu proběhlo ve Vítkově, kdy přijeli partneři z Kalet. Přivítání proběhlo na Městském úřadě ve Vítkově, kde pan starosta měl prezentaci o průběhu projektu, jak probíhají jednotlivé činnosti. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

První projektové setkání 30. 9. – 1. 10. 2013

Zahajovací konference proběhla u našich partnerů v polském městě Kalety. V rámci prvního setkání učitelů a zástupců organizací zapojených do projektu proběhlo jednání, na kterém jsme se diskutovali o procesu vývoje projektu a upřesnili si plánované aktivity. Polská strana prezentovala své plánované celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Základní informace

COMENIUS REGIO 2013 – 2015
Arts, music and dance in a teenager´s life celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová