Obsah

Základní informace

Typ: Projekty
COMENIUS REGIO 2013 – 2015
Arts, music and dance in a teenager´s life

Loga povinné publicity

NAEP

COMENIUS REGIO

2013 – 2015

Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

Město Kalety, Komplex škol a Dům kultury v Kaletách

 

Arts, music and dance in a teenager´s life

Projekt se zaměřuje na umění (malbu, tanec a hru na hudební nástroje) v životě dospívajících. Je kladen důraz na způsoby, jak mladé lidi, kteří jsou vyučováni umění ve škole, tak také na roli městského úřadu, který podporuje místní umělce v jejich oblasti. Hlavním cílem je motivovat mladé lidi, aby malování, tance a hraní na nástroje brali jako hobby a také způsob, jak vést zajímavý a smysluplný život. Umění je něco, co dělá život lidí lepší tak, že Vás odtáhne pryč od komerčního života a nudy, stejně jako od zločinu, drog a dalších nebezpečných nástrah světa. Tento projekt má pomoci studentům obou měst zlepšit své dovednosti, naučit se o evropském umění, pochopit podobnosti, rozdíly a evropské hodnoty, které jsou pro nás nejdůležitější. Tento projekt pomůže rozbít stereotypy a tolerovat kulturní rozdíly. Konečné produkty této spolupráce budou obrazová výstava, album písní a videoklip tanců.

Comenius Regio

Základní škola a gymnázium Vítkov je partnerem v tomto projektu. Je otevřena pro spolupráci s radnicí a centrem pro volný čas. Má zkušenosti s prováděním projektů Comenius.

Žáci odbourávají strach a obavy z jazyku a také sociální bariéry. Zvýší se spolupráce s učiteli. Každý ze zúčastněných se zdokonalí v práci na počítači. Díky projektu budou žáci  lépe rozumět vztahu mezi hodnotami v historii a hodnotami v životě. Bude zde snaha integrovat mladé lidi z různých zemí se společným cílem a pomáhat bojovat proti zaujatosti, diskriminaci a stereotypům. Budeme prezentovat regionální tance, písně a malířství. Budeme spolupracovat na výstavách a účastnit se seminářů a konferencí. Budeme prezentovat naše úspěchy na školách a radnici a na webových stránkách, při setkání s rodiči a místní komunitou přes školy Dny otevřených dveří, na seminářích a konferencích.

Středisko volného času se zaměřuje na vzdělávání, hobby, sport, tábory, tematické a rekreační aktivity pro děti, žáky, studenty, učitele a jiné osoby bez ohledu na místo bydliště v průběhu celého školního roku. Zajišťují racionální využití volného času pro všechny věkové skupiny. Je založeno na principu dobrovolnictví a seberealizace. Pořádají aktivity, workshopy, semináře, tábory, soutěže, přehlídky a podporují nadané lidi. Při práci na projektu Comenius Regio budou prezentovat regionální tance, spolupracovat na výstavách a účastnit se seminářů a konferencí. 

 


Vytvořeno: 30. 10. 2017
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 13:15