Obsah

Podnikání a pracovní příležitosti v Evropské unii

Typ: Projekty
Slavnostní zahájení projektu proběhlo v sále Městského úřadu ve Vítkově za přítomnosti starosty města Kalety Kladiusza Kandzii, primátora města Vrbového Jána Jánošky, místostarosty města Vítkova Zdeňka Hegara a tajemnice městského úřadu Šárky Petrtýlové.

Loga povinné publicity

 

Zahájení setkání v sále MěÚ Vítkov

Odtud pokračovali účastníci projektu do Střední školy ve Vítkově Podhradí, kde je zástupkyně ředitelky školy Soňa Černínová seznámila s vyučovanými obory i uplatněním žáků odborného školství na současném trhu práce.

Program pokračoval návštěvou vítkovské obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL spol. s r.o., kde se účastníci seznámili a vyměnili si zkušenosti s podnikáním v oblasti zemědělství v rámci EU. U zemědělství jsme už ten den zůstali a pokračovali jsme prohlídkou bioplynové stanice Vítkovské zemědělské s.r.o. v Klokočově, návštěvou hřebčína, sýrárny, seznámili se s podmínkami vedoucími ke skloubení provozu farmy a provozování agroturistiky včetně všech doplňkových služeb pro turisty.

 

Prohlídka Františkova Dvora

Během společného večerního setkání měli účastníci možnost ochutnat dva regionální výrobky – pečivo z Pekařství Vlček z Vítkova a produkty z klokočovské sýrárny (Vítkovská zemědělská s.r.o.).

 

Večerní program v restauraci Sýpka

Druhý den se účastníci seznámili s podporou rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu ze strany samosprávy. Město Vítkov v loňském roce dokončilo z prostředků Evropské unie výstavbu naučné stezky Dědictví břidlice, kterou provozuje ve spolupráci s občanským sdružením Zálužné. V tomto případě se tři subjekty podílejí na rozvoji cestovního ruchu v oblasti Vítkovska – městská samospráva, občanské sdružení i občané a podnikatelé. Pro ty je stezka vhodnou doplňkovou službou nabídky jejich ubytovacího a stravovacího zařízení.

 

Prohlídka naučné stezky Dědictví břidlice

Odpolední blok programu probíhal v kulturním domě, kde byla připravena konference na téma práce cizinců v České republice a práce českých občanů v zahraničí a zaměstnávání cizinců v rámci EU. Pro podnikatele a zájemce o podnikání pak byla připravena přednáška na téma podnikání v ČR a v Evropské unii. V závěru odpoledního bloku se představila vítkovská pražírna kávy – La Boheme Café a fi rma in-SPORT-line. Obě mají bohaté zkušenosti s obchodováním se zahraničím a pražírna kávy také s budováním přímých obchodních vztahů s partnery, tzv. Direct Trade.

 

La Boheme Cafe

V rámci večerního programu se představilo řeznictví a uzenářství Miroslava Macáše z Vítkova a Pekařství Vlček rovněž z Vítkova. Samotné výrobky byly připraveny v rámci ochutnávky. 

 

Prezentace firmy Pekařství Vlček

Poslední den byl věnován podnikání v autodopravě. Navštívili jsme fi rmu Štěpán Hutník s.r.o. Odtud jsme pokračovali na skládku TKO v Nových Těchanovicích. S provozem skládky, tříděním odpadu ve městě, linkou na separaci plastů i s nově vybudovanou kompostárnou seznámil účastníky projektu ředitel Technických služeb města Vítkova p.o. 

 

Na návštěvě ve firmě Štěpán Hutník s.r.o.

Pobyt jsme zakončili prohlídkou Davidova mlýna, kde byla příležitost k výměně zkušeností s budováním rekreačních zařízení z prostředků EU a provozování rekreačních zařízení s bohatou nabídkou doplňkových aktivit pro aktivní trávení volného času.

 

Návštěva v Davidově mlýně

Vedení města Vítkova děkuje všem podnikatelům, za umožnění prohlídky jejich zařízení a za připravené ochutnávky regionálních produktů v rámci programu česko-slovensko-polského setkání podnikatelů.

Více fotografií najdete na našem Rajčeti

 


Vytvořeno: 30. 10. 2017
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 16:16
Autor: Jan Dušek