Obsah

60+

Překračujeme hranice

Města Vítkov a Kalety se snaží být maximálně vstřícná ke svým seniorům.

Vytvářejí ve městech takové podmínky, aby se zde žilo seniorům dobře, zdravě a bezpečně.

V rámci projektu získají senioři mnoho nových informací nejen o osobní bezpečnosti a zabezpečení svých domovů, ale také o péči o své zdraví.

Bohatá nabídka dvoudenního programu pamatuje také na prostor pro navázání nových přátelství, na poznání života seniorů v česko-polském příhraničí i na výměnu zkušeností.

Zprávy

60 + 1

60 +

Program: Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia INTERREG V-A Česká republika - Polsko celý text

Projekty | 9. 4. 2019 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Materiál k trénování paměti

ZASTAVTE SE NA CHVÍLI A ČTĚTE
ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ I CZYTAJ celý text

Projekty | 23. 5. 2018 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

60+ ... pozvánka na akci

Tento projekt byl spolufinancován prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci INTERREG V-A Česká republika – Polsko. celý text

Projekty | 6. 3. 2018 | Autor: Daniela Olbertová
60+ ... propozice akce 1

60+ ... propozice akce

Senioři bezpečně - to je nový mezinárodní projekt, který pořádá město Vítkov 14. - 15. března 2018 ve spolupráci s partnerským městem Kalety. celý text

Projekty | 6. 3. 2018 | Autor: Daniela Olbertová