Obsah

Česko-polská hudební setkávání

Typ: Projekty
Program: Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Loga povinné publicity

Číslo projektu:           CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0001357

Realizace:                    04 – 08/2018

Celkové náklady:       8.742,79 €

Dotace:                         7.431,37 € (85 %)

Spolupodíl města:    1.311,42 € (15 %)

 

V rámci tohoto projektu došlo k vystoupení pěveckých a dechových souborů ve Vítkově a v Kaletách. Do projektu se zapojilo pět sborů a to: Sbor při Základně umělecké škole ve Vítkově, Sbor ze Základní školy a gymnázia Vítkov, Chrámový sbor Vítkov, Smíšený pěvecký sbor Vítkov a Pěvecký sbor Sonáta z Kalet. Každý sbor zazpíval čtyři skladby a na závěr vystoupili se společnou skladbou.

19. 5. 2018 vystoupily pěvecké sbory v Kaletách u příležitosti „Dny Kalet“ a 25. 5. 2018 ve Vítkově u příležitost akce „Noc kostelů“.

Dechové soubory byly dva, a to Dechový orchestr při Základní umělecké škole ve Vítkově a Miesjka Orkiestra Detej Kalety. První vystoupení bylo dne 20. 5. 2018 v Kaletách u příležitosti Dni Kalet a vystoupení ve Vítkově proběhlo dne 16. 6. 2018. Každý soubor zahrál čtyři skladby.

Součástí projektu bylo také uspořádání workshopu pro dirigenty a sbory ve Vítkově, které proběhlo 26. 5. 2018 ve Vítkově. Zájemcům přednášel pan Jan Spisar, který vyučuje dirigování pěveckého sboru na Ostravské univerzitě v Opavě.

Z projektu byly financovány náklady na dopravu, občerstvení, na lektory a na propagační materiály. Všichni účastníci projektu dostali desky na noty, které byly opatřeny logem poskytovatele dotace.

 

 


Vytvořeno: 9. 4. 2019
Poslední aktualizace: 9. 4. 2019 12:41