Obsah

 

Loga povinné publicity
 
Město Vítkov ve spolupráci s polským partnerským městem Kalety zrealizovalo ve dnech 26. – 29. září 2012  setkání českých a polských knihovníků v rámci projektu s názvem:
 

Česko-polské knihovnictví

 
Garantem projektu byly Městská knihovna ve Vítkově a Městská veřejná knihovna v Kaletách. Projektu se zúčastnili čeští a polští knihovníci, studenti knihovnictví a zájemci o knihovnický obor.
 
Česko-polské knihovnictví
 
Ve čtvrtek 27. září 2012 účastníci projektu navštívili knihovny dvou různých typů – Městskou knihovnu ve Vítkově a Regionální knihovnu v Karviné. Srovnáním těchto dvou velikostně rozdílných knihoven, jsme našim polským kolegům ukázali rozdílnost práce v knihovnách různých velikostí. Jako doplňkový program tohoto dne byla prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí a výroba hrníčků v keramické dílně v Davidově mlýně.
 
Česko-polské knihovnictví
 
Večerní workshop tento den připravila česká strana a skládal se ze dvou přednášek. První přednášku na téma Marketing v knihovnách uskutečnila PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., vyučující obor knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Druhou přednášející byla paní Jana Šubrová z knihovny Jiřího Mahena v Brně. V první prezentaci nám tuto knihovnu představila. Druhá prezentace měla název Brána jazyků otevřená a týkala se přiblížení nadčasových myšlenek J. A. Komenského současné mladé generaci. 
 
Česko-polské knihovnictví
 
V pátek 28. září 2012 jsme navštívili Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě, kde se účastníci projektu seznámili s historií písemnictví u nás. Velice silným zážitkem byla návštěva historické knihovny - Depozitář historické benediktinské knihovny v Rajhradě. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a podle průvodce je knihovna v podzimní slunečné dny nejlépe osvětlena. Po zpáteční cestě jsme navštívili také malou obecní knihovnu v Radkově.
 
Česko-polské knihovnictví
 
Večerní workshop byl tentokrát v polské režii, přednášejícími byli Mgr. Marcin Walczak, ředitel Městské veřejné knihovna v Kaletách a Mgr. Jacek Stącel, pracovník okresu pro správu knihoven. Přednáška měla název Spolupráce místních knihoven v tarnogórském okrese.
Česko-polské knihovnictví
 
Čeští a polští knihovníci si během těchto dnů vyměnili zkušenosti v oblasti knihovnictví a fungování knihoven v ČR a PR. Navzájem jsme si přiblížili práci v českých a polských knihovnách, jejich rozdíly, klady i zápory. Nasbírali jsme vzájemně spoustu informací a také inspiraci ke spolupráci do dalších let.
 
Česko-polské knihovnictví
 
Jako propagační materiál vztahující se k projektu vznikl týdenní stolní kalendář„Knihovna – čtenářův ráj“ na rok 2013 a záložky do knih, které budou rozdávány českým i polským čtenářům prostřednictvím knihoven zúčastněných na projektu.