Obsah

Dědictví břidlice

Loga povinné publicity

reg.číslo: CZ.3.22/3.3.04/13.03591.

Jde o projekt, který bude financovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Dotace bude ve výši 85% způsobilých výdajů, maximálně však 29.856,19 EUR. Celkové výdaje (způsobilé 35.124,93 + nezpůsobilé 3.170,06) jsou vyčísleny na 38.294,99 EUR. Uvedené částky byly v žádosti při kurzu 24 Kč/EUR

Žádost byla podána 16.11.2012. Oznámení o schválení projektu k financování bylo 12. 4. 2013.

Zprávy

Nová naučná stezka Dědictví břidlice na Vítkovsku

Město Vítkov společně s Opolskim Klubem Krajoznawców a Občanským sdružením Zálužné otevřelo novu naučnou stezku Dědictví břidlice. celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Daniela Olbertová

Naučná stezka

Naučná stezka o historii těžby břidlice v obci Zálužné a okolí celý text

Projekty | 30. 10. 2017 | Autor: Daniela Olbertová