Obsah

Naučná stezka

Typ: Projekty
Naučná stezka o historii těžby břidlice v obci Zálužné a okolí

Loga povinné publicity

Jednou z největších zvláštností Vítkovska je tajemství hlubin země. Jsou zde zaniklé břidlicové doly – dílo zdejších obyvatel, které vznikalo v průběhu minulých dvou století. Město Vítkov si v loňském roce, na základě návrhů a podkladových materiálů zpracovaných občanským sdružením „Zálužné“, vytyčilo záměr vybudovat turistickou naučnou stezku s názvem Dědictví břidlice, zaměřené právě na fenomén těžby břidlice ve zdejší oblasti. Realizace projektu „Dědictví břidlice“ má za úkol, kromě zachování tradic a připomenutí historie regionu, zvýšit také turistický ruch formou nekonvenční a turisticky zajímavé prohlídky autentických reliktů hlubinných břidlicových dolů. Návštěvníkům i obyvatelům Vítkovska chce při nenáročné procházce poskytnout mnoho informací o zajímavostech jednotlivých lokalit plánované stezky. Nová naučná stezka přímo navazuje na turistické značené cesty vedoucí údolím Moravice a na stávající cyklotrasy. Její začátek i konec bude v areálu penzionu Bílá Holubice v Mokřinkách, kde bude také miniexpozice těžby břidlice. Trasa povede po starých důlních dílech na obou březích řeky Moravice s možností zhlédnutí vstupů do důlních děl a zpřístupnění vybraných lokalit pro širokou veřejnost. Trasa naučné stezky je řešena v několika variantách, nejdelší z nich bude dlouhá asi 6 km. Stezka je tedy vhodná nejen pro pěší turisty, ale zejména pro rodiny s dětmi.

Investorem stezky je Město Vítkov. Projekt je zařazen do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, oblast podpory 3.3, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia ve výši 85% všech způsobilých výdajů, to znamená 29.856,19 EUR. Celkové výdaje jsou vyčísleny na 38.294,99 EUR. Samotná výstavba stezky začala 20. května 2013 a slavnostní otevření stezky je plánováno na sobotu 21. září tohoto roku. Během celého zářijového víkendu se uskuteční mezinárodní symposium, věnované fenoménu břidlice, v sobotu 21. 9. odpoledne proběhne slavnostní otevření miniexpozice těžby břidlice a naučné stezky s výkladem průvodců. Připraven je i doprovodný kulturní program.        

Petr Zahnaš
místopředseda o.s. Zálužné

 


Vytvořeno: 30. 10. 2017
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 15:11
Autor: Daniela Olbertová