Obsah

Horniny a flóra v česko-polském příhraničí

Typ: Projekty
Program: Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Loga povinné publicity

Číslo projektu:                     CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001335

Realizace:                              10/2017 – 08/2019

Celkové náklady:                 100.606,76 €

Náklady – město Vítkov:   42.261,31  €

Dotace - Vítkov:                   30.000 € (70,99 %)

Spolupodíl města:               12.261,31 € (29,01 %)

 

Projekt je společný pro obě partnerská města, a to Vítkov a Glubzcyce.

Hlavním cílem je zvýšit atraktivitu příhraničí a ve svém důsledku zvýšit turistický ruch v obou městech. S tím souvisí zachování a obnova přírodních atraktivit, které jsou v česko-polském příhraničí, což se naplní vytvořením venkovních expozic u obou partnerů, tzn. park flóry v Glubzcycích a parku hornin ve Vítkově (Geopark).

https://glubczyce.pl/2991/12513/mineraly-i-flora-na-czesko-polskim-pograniczu.html

Díky vytvoření venkovních expozic vznikne také prostor pro žáky a studenty, kteří budou mít možnost rozšířit si své podvědomí o geologii a flóře.

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Výstavba parku flóry v Glubczycích -  bude upraven vstup do stávajícího parku, kterýbude informovat o výskytu vzácných stromů a rostlin. Při vstupu do expozice budou provedeny nové výsadby rostlin, které se přirozeně vyskytují v oblasti Glubczyc, dále zde bude umístěn kámen z Vítkova, který bude symbolizovat propojení obou partnerů a také propojení hornin a flóry, tak jak je to přirozené i v přírodě. Samozřejmostí je umístění informační tabule s prvky povinné publicity.

  2. Výstavba parku hornin, Geopark ve Vítkově - dojde k obnově chodníků, k demolici stávajícího a nefunkčního betonového pódia. Následně dojde k vytvoření samotné expozice hornin, kdy budou vytvořeny plochy s umístěním 11 druhů hornin, které jsou typické pro Jeseníky a česko-polské příhraničí. Zároveň zde bude vysázen strom, který je charakteristický pro Glubczyce.

  3. Slavnostní otevření parku flóry a hornin – proběhne u obou partnerů a bude vždy spojeno s poznáním i okolí města. Slavnostního otevření se vždy účastní 45 osob partnera a místní občané. Během slavnostního otevření parku v Glubczycích bude odhalen také kámen z Jeseníků a při slavnostním otevření parku ve Vítkově bude vysázen strom z Polska.

  4. Propagace projektu – budou vytvořeny tyto propagační materiály:

  • Pexeso – s obrázky rostlin, stromů a hornin. Bude v počtu 1000 ks, z čeho 500 ks bude s českým návodem a 500 ks s polským

  • Letáčky – propagace obou parků, budou dvojjazyčné a jejich distribuce proběhne během slavnostního otevření a následně budou umístěny a distribuovány v informačních centrech obou partnerů a v jejich okolí, počet 1000 ks

  • Bulletin – bude taktéž dvojjazyčný a bude popisovat výskyt rostlin a hornin v česko-polském příhraničí

  • Film – bude mapovat stavební práce obou parků, jeho zveřejnění proběhne v regionální televizi a bude také umístěn na webových stránkách obou partnerů.


Vytvořeno: 20. 6. 2019
Poslední aktualizace: 21. 6. 2019 12:55