Obsah

Kudy tudy na odpady

Loga povinné publicity

 

Město Vítkov ve spolupráci s partnerským městem Kalety bude během celého roku 2020 realizovat společný projekt „Kudy tudy na odpady“. Cílem projektu je zejména osvěta veřejnosti (široké i odborné) v oblasti odpadového hospodářství. Výstupem projektu by měla být větší informovanost veřejnosti o třídění odpadů a ukázka toho, jak lze odpady dále zpracovávat a recyklovat. Dojde k výměně  zkušeností, jak to funguje u nás a jak v Polsku.

Aktivity jsou rozděleny během celého roku a jejich zaměření je určené pro všechny. Přesné konání aktivit včetně podmínek, pozvánek a plakátů budou průběžně doplňovány na této stránce.

 

  1. Workshopy – Třídíme v koupelně (03/2020), Plyšákové upcyklování (04/2020)

  2. Školy třídí (03 – 12/2020)

  3. Soutěže – výtvarná a fotografická (03 – 06/2020)

  4. Kdo je green, ten je in – Den města Vítkova (05/2020), Den města Kalety (06/2020)

  5. Exkurze – Brno (07/2020), Bialsko-Biala (08/2020)

  6. Výměna zkušeností – starostové (10/2020), podnikatelé (11/2020)