Obsah

Kudy tudy na odpady - Jak správně třídit ve firmě

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Loga povinné publicity

Zprávy

Jak správně třídit ve firmě 1

Jak správně třídit ve firmě

Webinář pro podnikatelé a živnostníky. celý text

Projekty | 11. 10. 2021 | Autor: Jan Dušek