Obsah

Výtvarná a fotografická soutěž

Loga povinné publicity

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

 

Zprávy

Malé ohlédnutí za soutěžemi „Vím, kam s ním“ a „Příroda mi nesluší“ 1

Malé ohlédnutí za soutěžemi „Vím, kam s ním“ a „Příroda mi nesluší“

V závěru roku jsme na české i polské straně uspořádali výstavky prací zaslaných do soutěží a předali ceny.
Předávání sice neproběhlo tak, jak jsme jej původně plánovali v rámci vernisáží, ale ceny byly předány úspěšným soutěžícím individuálně. celý text

ostatní | 13. 12. 2021 | Autor: Daniela Olbertová