Obsah

Loga povinné publicity

 

Památky – nedílná součást rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu

 
V rámci tohoto projektu, na které Město Vítkov získalo dotaci z fondů mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci přeshraniční spolupráce dochází k obnově kaple v Nových Těchanovicích a k restaurování kamenných křížku ve Veselce u Vítkova a v Nýtku u Vítkova. Práce u těchto tří památek se již dokončují a my bychom je rádi v rámci našeho projektu přiblížily nejen návštěvníkům z české strany, ale také ze sousedního Polska, kdy tyto tři zrekonstruované památky pak představíme českým a polským zájemcům z řad široké veřejnosti při slavnostním odhalení v sobotu 9.6. 2012. Celkové náklady celého projektu, který tedy zahrnuje obnovu a restaurování památek, včetně slavnostního programu s vydáním propagačního materiálu „Vítkovsko – putujeme po památkách“ jsou vyčísleny na 720 000,- Kč, z něhož 85% je příspěvek z evropského fondu a 15% je vlastní podíl města Vítkova.


Slavnostní posvěcení kapličky a křížků na Vítkovsku
Uroczyste poświęcenie kapliczki i krzyży w okolicy Vítkova

8. a 9. června 2012 / 8 i 9 czerwca 2012

 

Pátek (Piątek) 8. 6. 2012
18.30 hod. - Koncert pěveckých sborů partnerských měst / Koncert chórów partnerskich miast
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově / Kościół farny
Wniebowzięcia Panny Marii w miejscowości Vítkov

Sobota 9. 6. 2012
9.00 hod. - Slavnostní mše / Uroczysta msza
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově / Kościół farny
Wniebowzięcia Panny Marii w miejscowości Vítkov

 

Odhalení a posvěcení památek

10.30 hod. - Kaplička v Nových Těchanovicích

11.30 hod. - Křížek v osadě Nýtek

12.30 hod. - Křížek v osadě Veselka

 

Odkrycie i poświęcenie zabytków

godz. 10.30 - Kapliczka w miejscowości Nové Těchanovice

godz. 11.30 - Krzyż osadzie Nýtek

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków