Obsah

Integrovaný regionální operační program

IROP

Zprávy

Projekt: Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov

registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009426 celý text

Projekty | 26. 1. 2021 | Autor: Jan Dušek

Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009427
Specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi celý text

Projekty | 11. 6. 2020 | Autor: Jan Dušek

Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská

Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků pro zlepšení dostupnosti a bezpečnosti chodců. celý text

Projekty | 8. 3. 2017 | Autor: Ing. Michaela Kaspříková

Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov

Projekt řeší energetické úspory bytového domu ve Vítkově na Selské ulici č.p. 944, parcelní číslo 826/4, katastrální území Vítkov. celý text

Projekty | 21. 2. 2017 | Autor: Ing. Michaela Kaspříková

Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov

Projekt řeší energetické úspory bytového domu ve Vítkově na Fučíkově ulici č.p. 373, parcelní číslo 1170, katastrální území Vítkov. celý text

Projekty | 21. 2. 2017 | Autor: Ing. Michaela Kaspříková