Obsah

Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov

Typ: Projekty
Projekt řeší energetické úspory bytového domu ve Vítkově na Fučíkově ulici č.p. 373, parcelní číslo 1170, katastrální území Vítkov.

IROP

Projekt: „Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001848

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

Předpokládané období realizace: 04/2017 – 07/2017

Předpokládané celkové náklady: 3 511 315,57 Kč

Z toho:                

způsobilé náklady                               2 738 387,60 Kč

nezpůsobilé náklady                          772 927,97 Kč

Dotace EU:                                             821 516,28 Kč (30 %)

Dotace ze státního rozpočtu:         41 075,81 Kč (1,5 %)

Spolupodíl města:                              1 875 795,51 Kč (způsobilé výdaje)

                                                                  + 772 927,97 Kč (nezpůsobilé výdaje)

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší energetické úspory bytového domu ve Vítkově na Fučíkově ulici č.p. 373, parcelní číslo 1170, katastrální území Vítkov. V rámci projektu dojde k zateplení konstrukcí budovy - k zateplení fasády, stropu a stěn k půdě, k výměně požárních dveří do kotelny a oken v suterénu, dále k provedení souvisejících stavebních prací.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy a snížení nákladů na energie po realizaci výše uvedených opatření, snížení CO2 a zlepšení životního prostředí ve městě Vítkov. Kromě ekologických a ekonomických přínosů má zateplení i pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu (tepelná pohoda, vlhkost, eliminace výskytu mikroorganismů, atd.). Dále dojde nezbytnými úpravami k zajištění lepšího bydlení a lepšího vzhledu budovy.

 


Vytvořeno: 21. 2. 2017
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 13:21