Obsah

Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov

Typ: Projekty
Projekt řeší energetické úspory bytového domu ve Vítkově na Selské ulici č.p. 944, parcelní číslo 826/4, katastrální území Vítkov.

IROP

Projekt: „Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001847

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

Předpokládané období realizace: 04/2017 – 06/2017

Předpokládané celkové náklady: 3 512 031,15 Kč

Z toho:                

způsobilé náklady                            2 731 400,30 Kč

nezpůsobilé náklady                      780 630,86 Kč

Dotace EU:                                         819 420,09 Kč (30 %)

Dotace ze státního rozpočtu:     40 971,00 Kč (1,5 %)

Spolupodíl města:                           1 871 009,21 Kč (způsobilé výdaje)

                                                               + 780 630,86 Kč (nezpůsobilé výdaje)

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší energetické úspory bytového domu ve Vítkově na Selské ulici č.p. 944, parcelní číslo 826/4, katastrální území Vítkov. V rámci projektu dojde k výměně výplní stavebních otvorů objektu, a to k osazení nových oken a dveří do stávajících otvorů, v členění a velikosti původních otvorů a k zateplení střechy.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy a snížení nákladů na energie po realizaci výše uvedených opatření, snížení CO2 a zlepšení životního prostředí ve městě Vítkov. Kromě ekologických a ekonomických přínosů má zateplení i pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu (tepelná pohoda, vlhkost, eliminace výskytu mikroorganismů, atd.). Dále dojde nezbytnými úpravami k zajištění lepšího bydlení a lepšího vzhledu budovy.

 


Vytvořeno: 21. 2. 2017
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 13:20