Obsah

Projekt: Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov

Typ: Projekty
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009426

Loga

Realizace: 06/2020 – 10/2020

Zhotovitel: JAMI – stav, s. r. o.

Celkové náklady dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 3 761 549,45 Kč

Dotace EU dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 3 197 317,03 Kč (85 %)

Dotace ze státního rozpočtu ČR dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 188 077,47 Kč (5 %)

Spolupodíl města dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 376 154,95 Kč (10 % způsobilých + nezpůsobilé výdaje)

 

Díky projektu došlo ke stavebním úpravám bytového domu na ulici Komenského č. p. 146 ve Vítkově na parcele č. 1806 a 1807/1 v katastrálním území Vítkov. Bylo zrekonstruováno pět stávajících bytových jednotek pro potřeby sociálního bydlení. Stavební úpravy spočívaly ve výměně vstupních dveří, opravě podlahy balkonu, opravě soklu, opravě fasády. V bytech byla provedena výměna podlah, interiérových a vstupních dveří do bytů, rekonstrukce kuchyní, koupelen a WC a výmalba bytů.

Součástí výstupu projektu je také dostupná sociální práce poskytována v souladu se zákonem č. 108/2001 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, či další sociální práce zaštítěna kvalifikovanou osobou - sociálním pracovníkem.

 

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

1. zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení ve městě Vítkov s tím, že obyvatelům sociálních bytů bude rovněž poskytována sociální služba. Tato skutečnost povede k sociálnímu začleňování cílových skupin a zároveň vznikne prostor pro to, aby občané ohrožení sociálním vyloučením získali přístup k dlouhodobému, respektive ke stabilnějšímu, nájemnímu bydlení;

2. snížení počtu osob v jednotlivých cílových skupinách projektu, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení;

3. poskytnutí osobám v jednotlivých cílových skupinách projektu možnost změny svého životního stylu, poskytnout jim možnost starat se o vlastní bydlení, o sebe sama, o svou rodinu, respektive poskytnout takovou možnost, na základě které bude u jednotlivých osob docházet k omezování sociálně patologických jevů (nezdravý životní styl, nedodržování nebo porušování sociálních norem, zákonů, předpisů, které ve svém důsledku může vést k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije či pracuje apod.).

Zájemci o sociální byt se mohou hlásit na odboru služeb, u pana Putka (556 312 242, putko@vitkov.info). V případě volných kapacit sociálního bydlení bude přijaté žádosti posuzovat na svém jednání bytová komise ve spolupráci se sociálním odborem. Aktuální informace budou zveřejňovány také zde.

Komenského 146

 


Vytvořeno: 26. 1. 2021
Poslední aktualizace: 27. 1. 2021 19:30
Autor: Jan Dušek