Obsah

Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská

Typ: Projekty
Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků pro zlepšení dostupnosti a bezpečnosti chodců.

Loga

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 

Předpokládané období realizace: 09/2016 – 05/2017

Předpokládané celkové náklady: 4 938 968,01 Kč

Z toho:                

způsobilé náklady                          3 240 151,71 Kč

nezpůsobilé náklady                     1 698 816,30 Kč

Dotace EU:                                        2 754 128,95 Kč (85 %)

Dotace ze státního rozpočtu:    162 007,58 Kč (5 %)

Spolupodíl města:                          324 015,18 Kč (způsobilé výdaje)

                                                              + 1 698 816,30 Kč (nezpůsobilé výdaje)

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků pro zlepšení dostupnosti a bezpečnosti chodců. Dále pak rekonstrukci stávajícího parkoviště a výstavbu nových parkovacích ploch s odvedením povrchových vod. Vše s ohledem na bezbariérovost a přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a s cílem zvýšení bezpečnosti chodců na hlavní pěší trase z autobusového nádraží kolem frekventované silnice č. II/462 (ul. Opavská).

Hlavním cílem tohoto projektu je nezbytnými úpravami zvýšit bezpečnost dopravy a odstranit bariéry v dopravní infrastruktuře.

 


Vytvořeno: 8. 3. 2017
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 13:19