Obsah

Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov

Typ: Projekty
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009427
Specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Loga povinné publicity

Realizace: 02/2020 – 05/2020

Zhotovitel: Fabriko Morava s. r. o.

Celkové náklady: 2 443 479,21 Kč

Dotace EU: 1 840 047,99 Kč (85 %)

Dotace ČR: 108 238,12 Kč (5 %)

Spolupodíl města: 495 193,10 Kč (10 % způsobilých + nezpůsobilé výdaje)

Švermova

Díky projektu došlo ke stavebním úpravám bytového domu na ulici Švermova č. p. 220, 749 01 Vítkov, par. č. 320 v k. ú. Vítkov. Byly zrekonstruovány čtyři stávající bytového jednotky pro potřeby sociálního bydlení.

Součástí výstupu projektu je také dostupná sociální práce poskytována v souladu se zákonem č. 108/2001 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, či další sociální práce zaštítěna kvalifikovanou osobou - soc. pracovníkem.

 

Projektem dojde k naplnění těchto cílů:

  1. zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení ve městě Vítkov s tím, že obyvatelům sociálních bytů bude rovněž poskytována sociální služba. Tato skutečnost povede k sociálnímu začleňování cílových skupin a zároveň vznikne prostor pro to, aby občané ohrožení sociálním vyloučením získali přístup k dlouhodobému, respektive ke stabilnějšímu, nájemnímu bydlení;

  2. snížení počtu osob v jednotlivých cílových skupinách projektu, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení;

  3. poskytnutí osobám v jednotlivých cílových skupinách projektu možnost změny svého životního stylu, poskytnout jim možnost starat se o vlastní bydlení, o sebe sama, o svou rodinu, respektive poskytnout takovou možnost, na základě které bude u jednotlivých osob docházet k omezování sociálně patologických jevů (nezdravý životní styl, nedodržování nebo porušování sociálních norem, zákonů, předpisů, které ve svém důsledku může vést k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije či pracuje apod.).

 

Zájemci o sociální byt se mohou hlásit na odboru služeb, u pana Putka (556 312 242, putko@vitkov.info). V případě volných kapacit sociálního bydlení bude přijaté žádosti posuzovat na svém jednání bytová komise ve spolupráci se sociálním odborem. Aktuální informace budou zveřejňovány také zde.

 


Vytvořeno: 11. 6. 2020
Poslední aktualizace: 11. 6. 2020 10:57
Autor: Jan Dušek