Obsah

Asistenti prevence kriminality Vítkov

Typ: Projekty
Město Vítkov podalo v listopadu 2017 žádost o získání dotace z Evropského sociálního fondu na projekt Asistenti prevence kriminality Vítkov. Dotace č. OPZ/2.1/052/0008940 byla v dubnu 2018 schválena Zastupitelstvem města Vítkova a projekt se začal realizovat v září 2018. Bude probíhat v časovém období 3 let do srpna 2021. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Cílovou skupinu v tomto projektu tvoří osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) na území města Vítkova.

OP ZaměstnanostMPSV

Projekt Operačního programu Zaměstnanost – Asistenti prevence kriminality Vítkov

V rámci projektu vznikly 2 pozice asistentů prevence kriminality, kteří navážou spolupráci s cílovou skupinou. Asistenti byli vybráni z výběrového řízení. Asistenti budou na osoby žijící v SVL působit preventivním a motivačním charakterem. Asistenti s osobami navážou přímý kontakt, budou řešit veřejný pořádek, konflikty a budou usilovat o celkové zlepšení soužití obyvatel.

Tento projekt reaguje na přestupkovou činnost a kriminalitu, jejíž příčinou je celkové ohrožení životní situace obyvatel. Výstupem bude změřit dopady realizace klíčových aktivit projektu na cílovou skupinu.

Cílem tohoto projektu je od září 2018 do konce srpna 2021 zvýšit pocit bezpečí v SVL. Prostřednictvím práce asistentů prevence kriminality a jejich průběžného vzdělávání dojde ke zvýšení kompetencí a uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce. V rámci klíčových aktivit projektu proběhne 20 individuálních jednání s klienty. Asistenti budou spolupracovat s mentorem (strážník Městské policie Vítkov).

 

 


Vytvořeno: 7. 1. 2019
Poslední aktualizace: 7. 1. 2019 16:44