Obsah

Terénní sociální práce Vítkov

Typ: Projekty
Město Vítkov podalo v listopadu 2017 žádost o získání dotace z Evropského sociálního fondu na projekt Terénní sociální práce Vítkov. Dotace č. OPZ/2.1/052/0008919 byla v dubnu 2018 schválena a projekt se začal realizovat v červnu 2018. Bude probíhat v časovém období 3 let do května 2021.

OP Zaměstnanost  MPSV

Projekt Operačního programu Zaměstnanost – Terénní sociální práce Vítkov

Cílovou skupinu tvoří v tomto projektu jednotlivci či rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Vítkova. Projekt je zaměřen na nastavení komplexního přístupu k dluhové problematice a prevenci ztráty bydlení pro obyvatele v sociálně vyloučených lokalitách. Řeší problém špatné životní situace obyvatel sociálně vyloučené lokality, konkrétně pak stále rostoucí zadluženost lidí v této oblasti a s tím související dostupnost a stabilitu bydlení. V rámci projektu dojde k rozšíření terénních sociálních služeb a vytvoření koncepce bydlení, zahrnující také programy prevence ztráty bydlení.

Stávající terénní sociální práce bude doplněna o terénní sociální pracovníky, kteří budou mít dostatečný prostor věnovat se na území města Vítkova osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. Jeden pracovník bude zaměřen na terénní sociální práci zaměřenou na pomoc lidem, kteří mají dluhy a hrozí jim exekuce, tento pracovník bude vhodným doplněním fungující ambulantní dluhové poradny. Druhý pracovník bude zaměřen na prevenci ztráty bydlení u obyvatel sociálně vyloučených lokalit, jelikož sociální práce zaměřená na prevenci ztráty bydlení je v tomto městě nezbytná. Pracovník bude úzce spolupracovat s bytovým fondem a ostatními majiteli bytů, Úřadem práce, Městským úřadem a dalšími institucemi. Na začátku měsíce dubna 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici terénního sociálního pracovníka na oblast zadluženosti, který bude fungovat na území města Vítkova. Pracovník bude také v budoucnu pracovat s osobami, které budou bydlet v městem plánovaných sociálních bytech.

Cílem tohoto projektu je od června 2018 do konce května 2021 poskytnout cílové skupině žijící na okraji sociálního vyloučení terénní sociální služby na oblast zadluženosti a prevenci ztráty bydlení, které povedou ke zlepšení jejich kompetencí k řešení jejich celkové životní situace, možnost získat pracovní návyky a lépe se začlení do společnosti. Projekt přispěje také k rozvoji sociálního bydlení prostřednictvím vzniku strategického dokumentu koncepce bydlení, zahrnující také programy prevence ztráty bydlení.

 


Vytvořeno: 7. 1. 2019
Poslední aktualizace: 7. 1. 2019 16:12