Obsah

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech

Typ: Projekty
Program: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (program EFEKT 2 pro rok 2017)

Projekt:  Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech 

MPOEfekt

Program: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (program EFEKT 2 pro rok 2017)

Realizace:  08/2017 – 12/2017

Zhotovitel:  ReSpol s.r.o.

 

Celkové náklady realizace projektu:

2.143.083,- Kč (z toho způsobilé náklady – 1.743.827 Kč)

Dotace MPO:  

871.913,- Kč (50 % ze způsobilých nákladů)

Spolupodíl města:

1.271.170,- Kč (50 % ze způsobilých nákladů + veškeré nezpůsobilé náklady)

 

Z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) byla provedena výměna svítidel na sloupech veřejného osvětlení ve všech místních částech Vítkova – v Jelenicích, Klokočově, Lhotce u Vítkova, Nových Těchanovicích, Nýtku, Podhradí, Prostředním Dvoře a Zálužné. Stávající veřejné osvětlení bylo provedeno v 80. letech a od té doby byla prováděna pouze údržba a případné výměny světelných zdrojů. Technický stav odpovídal stáří a byl z hlediska energetické úspornosti již zastaralý. Celkem bylo vyměněno 230 kusů svítidel. Cílem projektu bylo výměnou zastaralých svítidel za nová úsporná LED svítidla dosáhnout úspor energie a snížit tak nemalé náklady města na zajištění veřejného osvětlení.

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017.

 


Vytvořeno: 23. 1. 2018
Poslední aktualizace: 23. 1. 2018 08:23