Obsah

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa

Typ: Projekty
​​​​​​​Program: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (program EFEKT 2 pro rok 2018)

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa

Typ: Projekty

Program: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (program EFEKT 2 pro rok 2018)

Projekt:  Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa 

Efekt    MPO

Program: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (program EFEKT 2 pro rok 2018)

Realizace:  09/2018 – 11/2018

Zhotovitel:  ReSpol s.r.o.

 

Celkové náklady realizace projektu:

3.403.179,- Kč (z toho způsobilé náklady – 2.666.449 Kč)

Dotace MPO:  

1.333.224,- Kč (50 % ze způsobilých nákladů)

Spolupodíl města:

2.069.955,- Kč (50 % ze způsobilých nákladů + veškeré nezpůsobilé náklady)

 

Z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) byla provedena výměna svítidel na sloupech veřejného osvětlení v části Vítkova – svítidel napojených na rozvaděče RVO1 a RVO3. Stávající veřejné osvětlení bylo provedeno v 80. letech a od té doby byla prováděna pouze údržba a případné výměny světelných zdrojů. Technický stav odpovídal stáří a byl z hlediska energetické úspornosti již zastaralý. Celkem bylo vyměněno 288 ks starých svítidel a doplněno bylo 8 nových svítidel tak, aby plnily požadavky dané normami na osvětlenost pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel po komunikacích. Cílem projektu bylo výměnou zastaralých svítidel za nová úsporná LED svítidla dosáhnout úspor energie a snížit tak nemalé náklady města na zajištění veřejného osvětlení.

 

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018.

 


Vytvořeno: 7. 1. 2019
Poslední aktualizace: 30. 1. 2020 14:06