Obsah

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa

Typ: Projekty
Program: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 pro rok 2019 - Program EFEKT II.

Projekt:  Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa 

MPO Logo  Efekt logo

Program: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 pro rok 2019 - Program EFEKT II.

Realizace:  08/2019 – 10/2019

Zhotovitel:  ReSpol s.r.o.

Celkové náklady realizace projektu:

4 027 734,68 Kč (z toho způsobilé náklady – 3 129 146,85 Kč)

Dotace MPO:  

1 564 573 Kč (50 % ze způsobilých nákladů)

Spolupodíl města:

2 463 161,68 Kč (50 % ze způsobilých nákladů + veškeré nezpůsobilé náklady)

 

Z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) byla provedena výměna svítidel na sloupech veřejného osvětlení v části Vítkova – svítidel napojených na rozvaděče RVO 2, RVO 4, RVO 5 a RVO 6. Stávající veřejné osvětlení bylo provedeno v 80. letech a od té doby byla prováděna pouze údržba a případné výměny světelných zdrojů. Technický stav odpovídal stáří a byl z hlediska energetické úspornosti již zastaralý. Celkem bylo v rámci III. etapy vyměněno 336 ks starých svítidel a doplněno bylo 21 nových svítidel tak, aby plnily požadavky dané normami na osvětlenost pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel po komunikacích. Cílem projektu bylo výměnou zastaralých svítidel za nová úsporná LED svítidla dosáhnout úspor energie a snížit tak nemalé náklady města na zajištění veřejného osvětlení.

 

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2019.

 


Vytvořeno: 30. 1. 2020
Poslední aktualizace: 30. 1. 2020 14:09