Obsah

​​​​​​​Oplocení areálu SVČ

Typ: Projekty
Projektem došlo k oplocení zbývající části areálu SVČ v celkové délce 190 m.

MVČR

Číslo projektu: 114D08200-3020

Program: Program prevence kriminality 2013

Realizace: 7/2013 – 11/2013

Zhotovitel: VZS Rychtář s. r. o., Březová

Celkové náklady: 345 746,60 Kč

Dotace MV: 293 000,00 Kč (85 %)

Spolupodíl města: 52 746,60 Kč (15 %)

 

Stavební firma nejdříve demontovala stávající již nefunkční oplocení, které bylo posléze nahrazeno ocelovými sloupky a oplocením. V konečné fázi došlo k terénním úpravám, zejména k odstranění dřevitého porostu. Díky projektu vzniklo bezpečné místo pro děti, které navštěvují SVČ a zamezilo se neoprávněnému vstupu nežádoucích osob.

 

Oplocení areálu SVČ


Vytvořeno: 30. 10. 2017
Poslední aktualizace: 15. 11. 2021 10:14